Publicerad: 2017-02-09 15:28 | Uppdaterad: 2017-02-10 10:33

Johan Ärnlöv blir professor i allmänmedicin

Med start den 1 mars 2017 börjar Johan Ärnlöv som professor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för allmänmedicin.

– Jag är mycket tacksam för möjligheten att få verka som professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet och hoppas kunna bidra till ny, viktig kunskap om utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. En ökad förståelse för de komplexa bakomliggande faktorerna som leder till hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen skulle i förlängningen kunna leda till bättre behandlingar, och en förbättrad möjlighet att identifiera individer med ökad risk, säger Johan Ärnlöv.

Han är sedan tidigare professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, samt att han forskar inom området kardiovaskulär epidemiologi vid Uppsala universitet. Hans forskning syftar bland annat till en ökad förståelse av det komplexa samspelet mellan njuren och hjärt-kärlträdet.

Läs mer om Johan Ärnlöv här.