Deltagare till studie sökes Kvinnor mellan 20 och 30 år till en studie om livmoders immunförsvar

Vilken betydelse har immunsystemet för normal menstruation och graviditet? Det vill forskare från centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet ta reda på genom att undersöka mensblod och livmoderslemhinnan hos kvinnor mellan 20 och 30 år.

dekorativ bild
iStock Foto: VectorMine

Det forskarna framför allt vill undersöka är om och hur immunsystemet förändras under tidig och/eller fullgången graviditet. Förhoppningen är att den nya kunskapen ska kunna användas för att hjälpa kvinnor som lider av menstruationsstörningar och för att så tidigt som möjligt upptäcka om det finns risk för graviditetskomplikationer, så som missfall och havandeskapsförgiftning.

Vem kan delta?

Vi söker kvinnor som är mellan 20 och 30 år och som fött minst ett barn efter fullgången graviditet och bor i Stockholms län (deltagandet innebär totalt fem fysiska besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge).

Hur går studien till?

Du kommer på sammanlagt på tre besök till forskningsmottagningen på gynekologmottagningen på Karolinska Universitetessjukhuset i Huddinge. Besök ett innefattar information om studien samt en gynekologisk hälsokontroll. Under besök två lämnar du in mensblod som du samlat upp via menskopp och då tar man samtidigt tar blodprov. Besök tre utförs 7-10 dagar efter ägglossningsdag och då tar gynekologen tar ett vävnadsprov från livmoderslemhinnan under lokalbedövning.

Utgår ersättning?

Ja, varje deltagare får en kompensation på 2000 kronor totalt. 

Anmälan

För att anmäla dig till studien, fyll i ett enkelt formulär via länken nedan:

Kontakter med forskarna

OBS: Om du har frågor kring insamling av mensblod kontakta gärna forskningsbarnmorskorna på Kvinnoforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, tel:+46812387518, email:kvinnoforskningsenheten.karolinska@sll.se
Har du frågor kring studien och vetenskapliga metoder som används i den? Då kan du kontakta Emma Patey, doktorand och studiekoordinator: emma.patey@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.