Deltagare till studie sökes Kvinnor mellan 20 och 30 år till en studie om livmoders immunförsvar

Vilken betydelse har immunsystemet för normal menstruation och graviditet? Det vill forskare från centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet ta reda på genom att undersöka mensblod och livmoderslemhinnan hos kvinnor mellan 20 och 30 år.

dekorativ bild
iStock Foto: VectorMine

Det forskarna framför allt vill undersöka är om och hur immunsystemet förändras under tidig och/eller fullgången graviditet. Förhoppningen är att den nya kunskapen ska kunna användas för att hjälpa kvinnor som lider av menstruationsstörningar och för att så tidigt som möjligt upptäcka om det finns risk för graviditetskomplikationer, så som missfall och havandeskapsförgiftning.

Vem kan delta?

Vi söker kvinnor som är mellan 20 och 30 år och som

  • aldrig varit gravida
  • har varit gravida men genomgått abort innan graviditetsvecka 13
  • fött minst ett barn efter fullgången graviditet

och bor i Stockholms län (deltagandet innebär totalt fem fysiska besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge)

Hur går studien till?

Du som väljer att delta får först läsa igenom ett så kallat informerat samtycke och skriva under att du går med på att den information du lämnar får användas i forskningssyfte.

Under studien kommer du att få donera mensblod och små vävnadsprover (biopsier) från livmoderslemhinnan. Mensblodet samlas in genom att du använder en så kallad menskopp, som du får av forskarna vid centrum för infektionsmedicin. Vävnadsprovet tas på sjukhus av en gynekolog och de flesta kvinnor upplever bara ett lätt och snabbt övergående obehag av ingreppet.

Insamlingen av mensblod och vävnadsprover sker vid två på varandra följande menscykler. Efter den första bloddonationen får du ett ägglossningstest, som ska göras tio dagar efter mensens sista dag. Testet är ett sätt att mäta det hormon som stimulerar ägglossning och visar alltså om äggstocken har släppt ett ägg eller ej. När ägglossningen skett kallas du till kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för att en gynekolog ska kunna ta ett första vävnadsprov från din livmoderslemhinna. Det andra vävnadsprovet tas sedan mellan sju och tio dagar efter den andra menstruationen.

Utgår ersättning?

Ja, varje deltagare får en kompensation på 2000 kronor totalt. 

Anmälan

För att anmäla dig till studien, fyll i ett enkelt formulär via länken nedan:

Kontakter med forskarna

Har du frågor om studien? Tveka inte att höra av dig till:  Emma Patey, doktorand och studiekoordinator: emma.patey@ki.se

Du kan också ringa till forskningsbarnmorskorna på Kvinnoforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, tel:+46 8 58587518, email:kvinnoforskningsenheten.karolinska@sll.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.