Deltagare till studie sökes Kvinnor med fibromyalgi sökes till studie om smärta

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi, de flesta som drabbas är kvinnor. Fibromyalgi ger långvarig smärta som orsakar stort lidande. Forskare vid Karolinska Institutet ska i en ny studie undersöka varför kvinnor drabbas av fibromyalgi.

Ung kvinna promenerar i skog
Foto: Getty Images

Om studien

Syftet med studien är att ta reda på mer om mekanismerna i kroppen som orsakar fibromyalgi. Förhoppningen är att det ska ge en grund för att pröva nya behandlingar.

Studien innebär en telefonintervju, ett besök, ett avföringsprov som du själv tar hemma och registrering av aktivitet med ett aktivitetsbälte under sju dagar. Vid besöket görs en kort undersökning för att fastställa att du har fibromyalgi. Vidare görs en mätning av din benstyrka, en känselundersökning och ett blodprov. Två hudbiopsier och en muskelbiopsi tas efter bedövning på benet.

Vem kan delta?

Kvinnor med fibromyalgi mellan 20 och 65 år som bor i Stockholms län. Det går bra att göra intresseanmälan vid starkt misstänkt fibromyalgi även om diagnos inte har fastställts tidigare.

Får jag ersättning?

Du som deltar i studien får en ersättning på 1 000 kr.

Hur anmäler jag mig?

Klicka på "Anmäl ditt intresse här" och skriv "Studie fibromyalgi" i ämnesraden, och skicka mejlet. Du får sedan återkopplande mejl med mer information.

Frågor om studien?

Vid frågor om studien vänligen mejla Carola Skärvinge, ansvarig forskningssjuksköterska.

Carola Skärvinge

Forskningssjuksköterska

Huvudansvarig för studien

Profile image

Eva Kosek

Professor
+46852482778

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.