Publicerad: 2021-09-20 16:10 | Uppdaterad: 2021-09-22 11:50

Knut Lönnroth undervisar på det nya 6-åriga läkarprogrammet

Institutionen för global folkhälsa är involverad i flera kurser i det nya 6-åriga läkarprogrammet som startade hösten 2021 och Knut Lönnroth är en av de professorer som har undervisat under höstterminens första veckor.

I höst har KI lanserat det nya 6-åriga medicinska programmet och KI är ett av sju svenska lärosäten som har tillstånd att examinera studenter från det nya programmet. GPH bidrar till utvecklingen av generiska kompetenser inom folkhälsa, hälsofrämjande arbete, global hälsa, och hälso- och sjukvårdsorganisation. 

Vi har intervjuat Knut Lönnroth, en av professorerna som har undervisat under de första veckorna på det nya medicinska programmet.

Professor Knut Lönnroth. Photo: Creo Media Group
Knut Lönnroth, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Foto: Creo Media Group

Berätta om det nya läkarprogrammet?

”En stor förändring jämfört med det tidigare programmet är att det nya leder till läkarlegitimation i stället för läkarexamen. Tidigare behövde man göra allmäntjänstgöring (AT) innan man fick legitimation men efter den nya 6-åriga utbildningen kan man direkt starta specialistutbildning, på samma sätt som i många andra EU-länder.

En annan förändring är att de nya nationella målen som ska uppfyllas vid alla lärosäten har ett större fokus än tidigare på folkhälsa, hälsofrämjande arbete, global hälsa, och hälso- och sjukvårdsorganisation.  Den pedagogiska ansatsen kommer också ändras, med tydligare inslag av Team-baserad inlärning – mer aktivt lärande och grupparbeten än tidigare”, säger Knut Lönnroth, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Vilken inverkan kommer läkarprogrammet ha på studenternas framtida karriär?

”Det kommer bli möjligt att snabbare praktisera som legitimerad läkare och starta specialistutbildning. Det borde också innebära förbättrad internationell mobilitet för specialistutbildning, åtminstone mellan EU länder. Man kan också hoppas att fler kommer bli intresserade av en karriär inom socialmedicin och folkhälsa, men det förutsätter att dessa ämnen faktiskt får det utrymme som krävs för att uppnå de nationella målen”, förklarar Knut.

Vad ser du fram emot framöver?

”Jag känner mig inspirerad redan efter de första veckorna av den första kursen i det nya programmet. Studenterna verkar mycket engagerade och det nära samarbetet mellan lärare från flera olika institutioner och specialiteter har fungerat fantastiskt bra – jag ser fram emot fortsättningen!

Detaljplanering pågår som bäst av kommande kurser och tanken är att ämnen kopplade till folkhälsa, global hälsa och hälso- och sjukvårdsorganisation ska integreras i alla terminer. Men det finns förstås en risk att dessa ämnen marginaliseras eftersom programmet måste säkerställa tillräckligt stort utrymme för de kliniska kompetenserna. Integrering är bra och nödvändigt, men kan ibland vara ett tveeggat svärd eftersom det kan ske på bekostnad av den helhetsbild som kan ges genom en sammanhållen kurs. Det kommer bli några intensiva år för att få allt på plats!”

Kontakt

Knut Lönnroth Professor/Överläkare