KI-kalendern

View expanded
View compact

23 feb 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 23 februari kl. 13.00, med titeln “Mapping and targeting radiotherapy-induced changes in the brain tumor microenvironment”.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
till
Via Zoom
Online
Mer information följer
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Logopedi

24 feb 2021

Zoom-möte
Online
Titel: Biomarkers and psychological stress in amyotrophic lateral sclerosis
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap

25 feb 2021

till
Zoom
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Daniel Whisenant (Maria Erikssons grupp)
Olivia Luige (Roger Strömbergs grupp)
Ting Wang (Martin Bergös grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära

26 feb 2021

Birkeaulan 2
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Aspects on Advanced Procedures during Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) for Complex Hepatobiliary Disorders
Disputationer
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Kirurgi

8 mar 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) med Jeremy Swann från Freiburg University den 8 mars 2021.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

9 mar 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 16 mars kl. 13.00 med titeln "The role of Natural killer cells in AML immunotherapy".
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Online Zoom möte
Online
Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 9 mars kl. 13.00. Titeln publiceras längre fram.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

11 mar 2021

till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16 och via Zoom
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Sibel Ciftci (Qiang Pan-Hammarströms grupp)
Andrea Coschiera (Peter Swobodas grupp)
Veronica Larsson (Staffan Strömblads grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
Zoom based
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Målet med Karolinska Immunology Seminar Series är att skapa ett event där de mest framstående forskarna i världen presenterar banbrytande upptäckter i immunologifältet. Seminarieserien täcker in forskning från hela immunologifältet och vi bjuder in talare vars forskning är av allmänt intresse för…
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna
till
Via Zoom
Online
Mer information kommer
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Logopedi

15 mar 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) med Maria Jenmalm från Linköping universitet den 15 mars 2021.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

17 mar 2021

Online via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier

25 mar 2021

till
Zoom
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Josina van Lunteren (Marie Carléns grupp)
Jerome Salignon (Christian Riedels grupp)
Yasaman Zahedi (Karl Ekwalls grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära

29 mar 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) den 29 mars 2021 med Mikael Sigvardsson från Linköping Universitet.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

30 mar 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 30 mars kl. 13.00. Titeln publiceras längre fram.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

15 apr 2021

till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16 och via Zoom
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Mohamed Shamekh (Ivan Nalvartes grupp)
Nishio Shunsuke (Luca Jovines grupp)
Feifei Yan (Staffan Strömblads grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära

19 apr 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) den 19 april 2021 med titeln "Tissue - immune cross-talk in the intestine and lung":
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

20 apr 2021

till
Via Zoom
Online
Mer information följer
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Logopedi

21 apr 2021

Online via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier
KW
KI webbförvaltning
2020-06-08