KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

Lärosal David, Widerströmska huset och på Zoom
Campus Solna
Titel: The effect of a text-messaging intervention on retention in care for women living with HIV and their infants in Kenya
Disputationer
Global folkhälsa, GPH, Ekström
Konferensrum Månen 9Q, Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
Long-term outcome after hypothermia-treated hypoxicischaemic encephalopathy
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Pediatrik
4U (Solen), Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
Titel: DissolvIt – Development and Validation of a New in vitro Dissolution Apparatus for Dry Powder Aerosols
Disputationer
Institutet för miljömedicin
Torsten Gordh - Norrbacka S2:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Prognostication in Heart Failure Across Ejection Fraction Phenotypes and Challenging Subgroups: Data from the Swedish Heart Failure Registry
Disputationer
Medicin, Solna
Sune Bergström Auditorium.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Malaria in travellers and migrants.
Disputationer
Medicin, Solna
Berzelius väg 3, Andreas Vesalius lecture hall.
Campus Solna
Interplay between inflammation and calcification in cardiovascular diseases.
Disputationer
Medicin, Solna

-

till
Aulan, entréplan, Entrévägen 2, Danderyd
Danderyds sjukhus
Neutrophil extracellular traps in cancer and cancer-associated thrombosis.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

-

till
Hus 18 (målpunkt J) plan 5, seminarierum Dens
Danderyds sjukhus
Contemporary and future Prostate Cancer detection and treatment.
Halvtidsseminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6 och Zoom
Campus Solna
Titel: Toxic metals, essential micronutrients, gestational thyroid hormones, and size at birth
Disputationer
Institutet för miljömedicin

-

till
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Barns och ungas erfarenhet av att genomgå logopedisk läs- och skrivutredning: Aspekter av delaktighet. En intervjustudie
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

Rum D1012, Biomedicum, Karolinska Institutet, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Välkommen till Hannes Hoppes halvtidsseminarium fredagen den 3 juni 2022, som hålls i Rum D1012 i Biomedicum, kl. 10:00.
Halvtidsseminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC, Nylén, Ribacke

-

till
Room GENE, NEO, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Excellence starts with methods!

Characterize your gonads with high reliability and precision. Join the first IRL meeting with the Gonad Club to share your expertise and learn from others!
Föreläsningar och seminarier

-

till
Erna Möller, Neo våning 5, Blickagången 16 och Zoom
Campus Flemingsberg
Välkommen på Matthias Hörtenhubers disputation med den engelska titeln:
"Hunter-Gatherer-Annotator Science: Characterizing regulatory elements in the genome of dog and zebrafish with public and not yet public data"
Disputationer
Biovetenskaper och näringslära

Aulan, Entrévägen 2, Danderyd
Danderyds sjukhus
Nutritionsstatus, kroppssammansättning och kost hos kroniskt njursjuka äldre
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Med njursjukdomar
Orreniussalen, Nobels väg 13 och Zoom
Campus Solna
Titel: Biomarkers on cancer early detection and prognostic prediction
Halvtidsseminarier
Institutet för miljömedicin
Biomedicum, rum A0315 (Peter Reichard) och Zoom
Campus Solna
Titel: Defining the role of mast cells in guinea pig models of asthma
Disputationer
Institutet för miljömedicin
Sal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
”Let’s work it out – aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.”
Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Omvårdnad
Lokal: Hjärta, Danderyds Sjukhus
Danderyds sjukhus
Titel: Mental Health in Women with Polycystic Ovary Syndrome
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
Cerium konferensrum, J7:10, BioClinicum, NKS och online
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Long-term Outcome after Traumatic Brain Injury
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap
Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Avhandlingstitel: Microscopic colitis: Epidemiology, death and associated disorders
Disputationer
Medicinsk epidemiologi och biostatistik
KW
KI webbförvaltning
2021-12-16