KI-kalendern

View expanded
View compact

20 nov 2020

KI, Huddinge sjukhus, Sal 213 + Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
”Heart failure with preserved ejection fraction in primary care”
Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Zoom meeting - Erna Möllersalen, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
The role of the G protein-coupled receptor ChemR23 in cardiovascular inflammation
Disputationer
Medicin, Solna

23 nov 2020

till
Online.
Annan
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (…
Föreläsningar och seminarier

24 nov 2020

till
Online.
Annan
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar vi litteraturöversiktens funktion och…
Föreläsningar och seminarier

25 nov 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica eller Online (zoom - länk skickas till anmälda deltagare)
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Morphological and genetic features of sarcomas
Halvtidskontroller
Onkologi-Patologi
Lokal Gene, Neohuset, Blickagången 16, KI
Campus Flemingsberg
”Identification and treatment of back pain in elderly women with osteoporosis”
Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Allmänmedicin och primärvård
till
Välkommen på webinarium för att motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin.
Annan

26 nov 2020

till
Online.
Annan
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter. Vi kommer också att gå igenom hur du registrerar ett…
Föreläsningar och seminarier
till
4V, 4X, 4Y och 4Z, på Alfred Nobels allé 8, plan 4 eller via Zoom
Campus Flemingsberg
Välkommen på ledningsinfo! Här berättar institutionens och universitetstandvårdens ledning om vad som är aktuellt och på gång just nu.
Annan
Universitetstandvården, Odontologi
till
Zoom
Annan
Har du funderat på att spela in dina föreläsningar hemifrån? 
Vill du veta hur du kan använda din mobiltelefon som en videokamera och få bra kvalitet? 


Föreläsningar och seminarier
till
Von Behring, Alfred Nobels Allé 8/Zoom
Campus Flemingsberg
DENTMED forskningsseminarieserie
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Odontologi
till
Online via Zoom
Online
Välkommen till Peter Sjögårdes halvtidsseminarium torsdagen den 26 november 2020. Mötet hålls digitalt via Zoom.
Halvtidskontroller
Lärande, Informatik, Management och Etik, Informatik, Koch
till
Online.
Annan
Giving oral presentations is an important part of scholarly exchange. During this workshop, you will learn how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.
Föreläsningar och seminarier

27 nov 2020

till
ZOOM-link delas efter registrering
Campus Solna
Väkommen till "MAX IV new possibilities for breakthrough research" ett online symposium på KI. MAX IV erbjuder nya möjligheter att visualisera livets molekyler och vävnader såsom celler, organ, blodkärl och ben. Prorektor Anders Gustafsson inviger symposiet genom att tillkännage anslag…
Konferenser och symposier
Campus Solna
till
Zoom
Online
CPD-seminarierna är utformade för att upprätthålla lagkraven på upprätthållande och demonstration av kompetens i försöksdjursvetenskap, och för att implementera 3R i det dagliga arbetet med försöksdjur.
Föreläsningar och seminarier

30 nov 2020

till
Jacob Berzeliussalen, Berzelius väg 3
Campus Solna
Samtalet om rasism i vården fortsätter med nya föreläsare.
Föreläsningar och seminarier

1 dec 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, two Open Science databases in which KI researchers are involved will be presented. The Human Cell Atlas and SubCellBarCode use different techniques to visualize protein location in the cell.
The presentation is in English, but we also speak Swedish.
Föreläsningar och seminarier
till
Kurs för dig som vill utnyttja de smarta funktionerna i Word och jobba effektivare
Intern kurs och fortbildning
Campus Solna
IMM Research Day är i år den 1 december.
Annan
Institutet för miljömedicin
KW
KI webbteam
2020-06-08