Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

17 jun 2020

ANA Futura, plan 9, Alfred Nobels Allé 8. Även via länk.
Campus Flemingsberg
Hygiene at CT and MRI
Disputationer
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Radiografi
Via Zoom
Campus Solna
Välkommen till Padryk Merkls halvtidskontroll med titeln: "Nanoscale functional materials for biomedical diagnostics".
Halvtidskontroller
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Henriques/Normark

18 jun 2020

till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16 och via Zoom
Campus Flemingsberg
Välkommen på Wenbo Dongs disputation med titeln: "Exploring chromatin organization and transcriptionin S.pombe and hematopoietic development"
Disputationer
Biovetenskaper och näringslära

19 jun 2020

Via länk
Annan
Inspelat metodseminarium: "Vad är en kliniskt relevant behandlingseffekt?"
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

24 jun 2020

till
Sune Bergströms Aula, Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkommen till den 8:e europeiska workshopen om Lipid Medioators! Wirkshopen som organiseras vartannat år riktar sig främst till forskare som är intresserade av bioaktiva lipidförmedlare.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Kemi II, Haeggström

26 jun 2020

Birger & Margareta Blombäck, J3-11 NKS
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
titel: Regulation of monoaminergic functions by GPCRs with a special emphasis on basal gangli
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap

18 aug 2020

till
Zoom
Annan
Karolinska institutet vill ge stöd till sina chefer under pågående kris genom att erbjuda en serie webinarier under 2020.
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
Canvas grundpubliceringskurs ger dig grunderna du behöver för att kunna skapa och redigera ditt kursmaterial i ett kursrum i Canvas. Kursen är på distans i Canvas med ett uppstartsmöte och en avstämning efter kursen slut.
Intern kurs och fortbildning

19 aug 2020

till
Zoom
Annan
Quiz i Canvas kan användas för mer än enbart examination tex för att aktivera studentens lärande i samband med aktiviteter som sker innan ni träffas face-to-face eller i Zoom. Du kan skapa interaktiva quizzar med korta frågor eller ett frågeformulär där studenten skickar in egna frågor som kan…
Intern kurs och fortbildning

23 aug 2020

till
Annan
Vi organiserar en konferens med titeln ”Emerging Topics in Artificial Intelligence” som kommer äga rum den 23-27 augusti 2020, i San Diego, USA.
Konferenser och symposier
Klinisk geriatrik, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

25 aug 2020

till
Zoom
Annan
Karolinska institutets vill ge stöd till sina chefer under den pågående krisen genom att erbjuda en serie Zoom webinarium under 2020.
Föreläsningar och seminarier

3 sep 2020

till
Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
KI Syd första etiksymposium 2020 arrangeras av dekan och institutionsgrupp KI Syd & KI rektor deltar. Världsledande forskare föreläser om olika tekniker inom genredigering och etiska frågor, följt av diskussioner med KI:s etikråd och experter, bland andra: Jin-Soo Kim, Professor och chef vid…
Konferenser och symposier
Campus Syd, Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Universitetstandvården, Biovetenskaper och näringslära, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi
till
Såstaholm
Annan
In 2020, the Karolinska Hematology Seminar is
organized for the eighteenth time.
The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas.
The lectures are followed by interesting…
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna

7 sep 2020

till
Annan
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

8 sep 2020

till
Rum B0313, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik

10 sep 2020

Retzius väg 13 a-b, plan 4
Campus Solna
Titel: The role of family involvement towards improved survivorship in patients with oesophageal cancer
Halvtidskontroller
Molekylär medicin och kirurgi, Kirurgisk vårdvetenskap

14 sep 2020

till
Annan
Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.
Intern kurs och fortbildning

18 sep 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning

22 sep 2020

till
Online via Zoom alt Erling Persson konferensrum L1:03
Annan
MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.
Annan
Molekylär medicin och kirurgi, Inst gemensamt, MMK

25 sep 2020

J3:13 Marc Bygdeman
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
DA
drupal admin
2019-05-07