Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

7 okt 2020

till
Zoom
Annan
NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferensen äger rum 7-9 oktober 2020 digitalt genom Zoom.
Konferenser och symposier

8 okt 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier
IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

12 okt 2020

till
Online
Annan
In order to communicate your research to others (and pass your courses), you need to understand and master the conventions of academic writing. This workshop will introduce you to those conventions and provide you with strategies for writing clear and well-structured academic texts. The workshop…
Föreläsningar och seminarier

13 okt 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Campus Solna
Välkommen att delta vid LIME Talks tisdag den 13 oktober mellan 15:30-16:30. Professor Nawi Ng kommer att presentera och diskutera hinder och möjligheter för integrerade hälsofrämjande åtgärder och förebyggande kontroll av sjukdomar i ett globalt sammanhang. Han kommer att dissekera…
Föreläsningar och seminarier
Lärande, Informatik, Management och Etik

14 okt 2020

Campus Solna
Välkommen till Shaofan Chens disputation onsdag den 14 oktober 2020 kl. 09:00. Mer detaljerad information kommer att läggas upp framöver.
Disputationer
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Location to be announced.
Campus Solna
Forskningen om covid-19 rör sig snabbt framåt vilket gör resultaten svåra att överblicka och sammanfatta. Pågående forskning i form av preprints, kliniska studier och litteraturöversikter publiceras dagligen. Detta utmanar inte bara det traditionella ekosystemet för vetenskaplig publicering, utan…
Föreläsningar och seminarier
till
Stockholm
Annan
Är du intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan mellan akademin och övriga samhället? Vill du utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka och lära dig mer om hur du kan engagera dig i att bidra till ömsesidigt…
Annan

16 okt 2020

till
Online.
Annan
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och…
Föreläsningar och seminarier

20 okt 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, these two interconnected Open Science databases will be presented. Europe PMC contains bibliographic records and Open Access full text articles which have been text-mined to highlight key concepts and link to other data sources. Europe PMC is also linked to BioStudies which contains…
Föreläsningar och seminarier
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer info följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
till
Online
Annan
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise…
Föreläsningar och seminarier

21 okt 2020

till
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning

22 okt 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här…
Föreläsningar och seminarier

27 okt 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna…
Föreläsningar och seminarier

28 okt 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik

4 nov 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

5 nov 2020

till
Annan
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KW
KI webbteam
2020-06-08