Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

27 mar 2020

till
Ersta Sjukhus, konferensrum plan 6
Annan
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Medicinsk Vetenskap

Bariatric surgery: Improvement of outcome and patient selection with particular emphasis on patient’s age

Tid: 09:00

Plats: Ersta Sjukhus, konferensrum plan 6
Halvtidskontroller
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

30 mar 2020

till
Datorsal Ursula, ANA23
Campus Flemingsberg
Canvas är KIs nya lärplattform och vi är i implementeringsfasen som pågår fram till dec 2020.

Grundläggande kurs i publicering av kursmaterial i lärplattformen. Du skapar ett eget kursrum som du arbetar med under workshopen.
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och lärande

31 mar 2020

till
Annan
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem.
Föreläsningar och seminarier

1 apr 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Metodseminarium. Mer information kommer inom kort.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

2 apr 2020

till
ANA10, Rum 515,
Campus Flemingsberg
Canvas är KIs nya lärplattform och vi är i implementeringsfasen som pågår fram till dec 2020.

Vill du använda film och media som stöd för lärande? Hur kan du jobba med My Media och Media Gallery i Canvas för att underlätta detta?
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och lärande
till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Sara Göransson (Staffan Strömblads grupp)
Haidong Yao (Martin Bergös grupp)
Oihane García-Irigoyen (Eckardt Treuters grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
till
Entrén Universitetsbiblioteket, Ana 8, campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till vårens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman. Lunchmacka och dryck serveras, först till kvarn, kom gärna i god tid.
Föreläsningar och seminarier

14 apr 2020

till
Ralf Kuja-Halkola, PhD, researcher, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet
Föreläsningar och seminarier
Neuropsykiatri

16 apr 2020

till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Huma Dar (Linda Lindströms grupp)
Christine Deslisle Nyström (Marie Löfs grupp)
Sofie Bellamy (Staffan Strömblads grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
till
Konrad, Alfred Nobels allé 8
Campus Flemingsberg
DENTMED forskningsseminarieserie
Föreläsningar och seminarier
Odontologi, Campus Syd
till
Entrén Universitetsbiblioteket, Ana 8, campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till vårens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman. Lunchmacka och dryck serveras, först till kvarn, kom gärna i god tid.
Föreläsningar och seminarier
till
Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser.
Föreläsningar och seminarier

17 apr 2020

Eugeniasalen, Eugeniahemmet T3:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Immediate breast reconstruction: patient information, regional variations and effects of radiotherapy
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Bröstkirurgi

20 apr 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information kommer inom kort.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

21 apr 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

22 apr 2020

till
Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
Muntliga presentationer utgör en viktig del av utbytet forskare emellan. Under denna intensiva workshop kommer du att få praktiska råd och konkret feedback för att hjälpa dig att hålla tydliga och intresseväckande presentationer.
Föreläsningar och seminarier

23 apr 2020

till
Entrén Universitetsbiblioteket, Ana 8, campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till vårens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman. Lunchmacka och dryck serveras, först till kvarn, kom gärna i god tid.
Föreläsningar och seminarier

27 apr 2020

till
Clarion collection Hotel Grand, Nybrogatan 13 Sundsvall
Annan
Konferenser och symposier

28 apr 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07