Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

13 maj 2020

till
Rum B0317, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik

14 maj 2020

till
Campus Solna
Canvas är KIs nya lärplattform och vi är i implementeringsfasen som pågår fram till dec 2020.
Quiz är en viktig komponent i en kurs och det finns många möjligheter att arbeta pedagogiskt med Canvas lärplattform.
Intern kurs och fortbildning
Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Sal 36 plan 6
Annan
Titel: Gambling among athletes and their coaches in four elite sports
Disputationer
Klinisk neurovetenskap

15 maj 2020

till
Annan
På grund av den pågående pandemin är samtliga föreläsningskvällar och andra öppna events vid Hagströmerbiblioteket och Medicinens historia och kulturarv inställda under hela vårterminen.
Föreläsningar och seminarier
Medicinens historia och kulturarv
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
till
Neo, Erna Möllersalen, plan 5
Campus Flemingsberg
Titel: Quantifying neurodegeneration from medical images with machine learning and graph theory

Huvudhandledare
Eric Westman, KI, NVS, sektionen för klinisk geriatrik

Bihandledare
Joana Pereira, KI, NVS, sektionen för klinisk geriatrik
Giovanni…
Disputationer
Eugeniasalen, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel på avhandlingen: "Shame and stigma in weight management during pregnancy and post bariatric surgery
-perspectives of patients and healthcare providers"
Disputationer
Medicin, Huddinge

17 maj 2020

till
Sånga Säby Hotell & Konferens, Sånga-Säbyvägen 187, Svartsjö
Annan
Besök workshopens webbsida för mer information om t.ex. anmälan, talare och mer.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär metabolism, Larsson

18 maj 2020

till
Ragnar Granit, Karolinska Institutet, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Det 18 maj är det dags för årets första "LIME Day", mellan 13:00 och 16:00. Boka gärna in i kalendern redan nu. Mer information kommer framöver.
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik

19 maj 2020

till
John, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
As part of the examination for your Master’s thesis, you are asked to give feedback on one (or more) of your fellow students’ theses. During this workshop, you will receive advice on how to give precise and helpful feedback to your peers, and you will have the chance to practice doing so.
Föreläsningar och seminarier
till
Biomedicum 2
Campus Solna
Anna Johansson (KI) will demonstrate some tricks to provide a simple and safe existence for your data and research results on your computer, which in the long run will lead to better research and a more efficient way of working.
Föreläsningar och seminarier
till
Danderyds sjukhus, föreläsningssal Artären målpunkt J, plan 5
Danderyds sjukhus
Handledarseminarium med Claes Frostell, senior professor, vetenskapligt

ombud på KI

Hantering 2020 av avvikelser från god sed i forskning
Föreläsningar och seminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

20 maj 2020

till
S507, Våning 5 i Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23.
Campus Flemingsberg
Intern kurs och fortbildning
till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap

26 maj 2020

till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Om du är doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Workshopen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.
Föreläsningar och seminarier
till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Once you have completed your Master’s thesis, you may want to turn it into a research article and submit it to a scientific journal. What do you need to think about as you do so? In what ways does a Master’s thesis differ from a publishable article? During this workshop, you will receive hands-on…
Föreläsningar och seminarier

27 maj 2020

J3:04 Torsten N Wiesel, Bioclinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Myocardial hypertrophy and extracellular volume by cardiovascular magnetic resonance imaging
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk fysiologi
till
Lecture hall, Biomedicum, Nobels väg 9
Campus Solna
The Stockholm Life Science Conference will be a dynamic event where we will co-create the life science ecosystem of tomorrow. Sweden and its capital Stockholm have a successful and vibrant life science sector. The ambitions are high and the challenges increasingly complex. For this reason, let’s…
Konferenser och symposier
till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap
DA
drupal admin
2019-05-07