Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

5 dec 2019

Campus Flemingsberg
Denna Stepping Stone-kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledaruppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) / verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
How a deeper understanding of the habits which help people improve can help us co-produce health and social care even better
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna, Campus Syd, Campus Nord

6 dec 2019

till
Rum: Von Behring, ANA Futura, plan 9, Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
After the course you will have increased awareness on the major rare diseases in lipoprotein metabolism and on the diagnostic and therapeutic options.
Intern kurs och fortbildning
Laboratoriemedicin
till
Att anta akademiskt ledarskap är utmanande, inte minst som vårdvetare i en biomedicinskt präglad kontext, som junior och som kvinna i en alltjämt manligt präglad värld. Här behövs verktyg för att stå upp för sitt perspektiv, hantera känslor och strategier för att agera. Reflektioner om balans…
Intern kurs och fortbildning
Titel: Molecular mechanisms of chronic pain - Interactions between the mu opioid and the seretonin 1A receptors
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
till
Alfred Nobels allé 23, H2 Grön
Campus Flemingsberg
Well begun is half done: Preoperative Physical Performance and Home-based Exercise in Older Adults undergoing Abdominal Cancer Surgery
Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapi
NKS, B6-10 Forsellrummet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Augmented Navigation
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap
Room 4Z, ANA Futura building floor 4, Alfred Nobels alle 8
Campus Flemingsberg
Titel på avhandlingen:
"Origin and ontogeny of human lung macrophages"
Halvtidskontroller
Medicin, Huddinge
SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, room Pascal
Campus Solna
Speaker: Ionut Atanasoai
Halvtidskontroller
Campus Solna, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
BioClinicum, Birger & Margareta Blombäck, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Novel role of RNA pseudouridylation in stem and cancer cells
Föreläsningar och seminarier
Onkologi-Patologi
Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6
Campus Solna
Titel: Getting close with discomfort: Exposure therapy for fibromyalgia
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
till
Biomedicum 1, D0320, Karolinska institutet, Solna
Campus Solna
"On the evolutionary origin of the vertebrate cortex"
Disputationer
Neurovetenskap, Grillner

9 dec 2019

till
Konferensrum W8, Widerströmska huset, hiss 1, plan 8, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Styrgruppsmöte Forskarskolan i vårdvetenskap Karolinska Institutet
Annan
till
Inghesalen, Widerströmska huset
Campus Solna
Möt Anke Sparmann, chefredaktör på Nature Structural & Molecular Biology, och hör hennes tankar om vetenskaplig publicering. Detta är det första i en serie förlagsbesök organiserade av KIB.
Föreläsningar och seminarier
till
”Lars Leksell” A6:04, Nya Karolinska Solna, Eugeniavägen 3, 171 64 Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
“New developments in Multi-Detector Computed Tomography: low dose techniques, interventions and dual energy.”
Halvtidskontroller
Klinisk vetenskap, intervention och teknik
till
Insight (4321), plan 4, Widerströmska, Tomtebodavägen 18a
Campus Solna
Välkommen till Mimmi Åströms halvtidsseminarium den 9 december 2019.
Halvtidskontroller
Lärande, Informatik, Management och Etik, Burström
Biomedicum D1012, 10th floor, Solnavägen 9, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: Margareta Wilhelm, MTC
Host: Lisa Westerberg
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
till
sal Gentz, hiss P, plan 0
Södersjukhuset
Natural History of Peripheral Arterial Disease in Sweden - a ten-year follow up of a population-based cohort
Halvtidskontroller
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
till
Alfred Nobels allé 23, H3 Blå
Campus Flemingsberg
Ett samtal med professor Christina H. Opava inför pensionering. Samtalsledare Yvonne Enman, journalist, hedersdoktor vid KI.
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapi
till
This workshop will help you write a clear, well-structured research plan for your Master's thesis.
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07