Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

7 okt 2019

till
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi
Föreläsningar och seminarier
ABF-huset, Sveavägen 41
Annan
Forskare pratar psykologi - Framstående psykologiforskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och psykologiavdelningen vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, berättar om de senaste rönen inom sina fält. Välkommen till ABF-huset, Sveavägen 41, kl…
Föreläsningar och seminarier

8 okt 2019

Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus
Campus Solna
Speaker: to be confirmed
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
till
Computer lab Ada Lovelace
Campus Solna
If you are a doctoral student or doctoral supervisor at KI you can access iThenticate which is a plagiarism detection program. Every thesis at KI is uploaded to iThenticate and the results are analyzed.
Föreläsningar och seminarier
Erik Pettersson, Assistant Professor, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet

Abstract:

First, I will first argue that the general factors of intelligence and psychopathology predict relevant outcomes equally well. Given that the…
Föreläsningar och seminarier
till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm Sweden
Campus Solna
Information följer i engelska, då konferensen hålls på engelska.

The Nobel mini-symposium “The Dark Side of the Brain, Myelinating Glia in Central and Peripheral Nervous Systems” will focus on the emerging roles of myelinating glial cells in the central and peripheral nervous systems…
Föreläsningar och seminarier

9 okt 2019

till
Inghesalen, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
till
Computer lab Ada Lovelace
Campus Solna
This session focuses on the literature review, an important part of your half-time summary (and of your thesis).
Föreläsningar och seminarier
till
Glasrummet Sekt. Arbetsterapi, B4, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
Styrgruppsmöte Forskarskolan i vårdvetenskap Karolinska Institutet
Annan
Campus Flemingsberg
Denna Stepping Stone-kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledaruppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) / verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

11 okt 2019

till
Sal Lagerlöf, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This lecture is designed for PhD students at KI who plan to defend their theses within 3-12 months afterwards.
Föreläsningar och seminarier

14 okt 2019

till
Datorsal Ada Lovelace, Berzelius väg 3 (BZ) plan 4 Solna
Campus Solna
Denna workshop riktar sig till lärare och kursadministratörer som ska skapa kurser och undervisa i Canvas på KI. Vi går igenom grunderna för publicering i plattformen.

Canvas är KI:s nya lärplattform och införandet av den på KI är i full gång
Intern kurs och fortbildning

15 okt 2019

till
Computer lab Ada Lovelace
Campus Solna
A fundamental part of a systematic review is an exhaustive literature search that finds all relevant studies on a topic. Hence, it is important that the search strategy is rigorously developed and adapted to different databases.
Föreläsningar och seminarier
Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus
Campus Solna
Speaker: Theresa Vincent, Department of Immunology, Genetics and Pathology (IGP), Uppsala University
Host: Lars-Gunnar Larsson

Föreläsningar och seminarier
till
IMM-salen, Institutet för miljömedicin, Nobels väg 13
Campus Solna
Seminarium om den nya IMM-rapporten:
Environmental Exposures and Cardiovascular Disease
Editor: Karin Leander, IMM
Föreläsningar och seminarier

16 okt 2019

till
Computer lab Ada Lovelace
Campus Solna
Giving oral presentations is an essential part of scholarly exchange. During this intensive, hands-on workshop, you will receive hands-on tips, practice and concrete feedback that will help you deliver effective, engaging and confident oral presentations of your research.
Föreläsningar och seminarier

17 okt 2019

till
Biomedicum
Campus Solna
Det långvariga samarbetet mellan KI och Kanada firas genom ett seminarium i oktober.
Annan
till
Computer lab Ada Lovelace
Campus Solna
Deciding which journal to submit your manuscript to could be a difficult process and there are several criteria to consider before you make the choice. The aim of this workshop is to guide you to some tools that will support you in making a prepared decision.
Föreläsningar och seminarier

18 okt 2019

till
Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
Som avslutning på Kulturveckan 2019 bjuder Karolinska Institutets rektor, kulturrådet och Medicinska föreningen alla KI studenter, personal och alumni till ett musikaliskt program i Aula Medica med fokus på rörelse och kulturella samtal.
Konferenser och symposier

21 okt 2019

till
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07