Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

12 nov 2019

till
NKS J3:30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The preterm infant: developing non-invasive respiratory strategies to avoid mechanical ventilation
Halvtidskontroller
Kvinnors och barns hälsa
Biomedicum 10th floor, room D1012, Solnavägen 9, KI-Solna
Campus Solna
Speaker: Mårten Fryknäs, Dept. of Medical Sciences, Uppsala university
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
till
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

13 nov 2019

till
Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset
Campus Flemingsberg
Advances in Health Care Sciences Conference 2019 organiseras av Forskarskolan i vårdvetenskap och har i år temat implementering.
Konferenser och symposier
till
Konferensrum 507, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier
till
Biomedicum Lecture Hall, Solnavägen 9
Campus Solna
The Novo Nordisk Postdoctoral Fellowship Programme at KI organizes a workshop seminar on diabetes and metabolism on November 13th, 2019.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Fysiologi och farmakologi, Integrativ Fysiologi
till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
till
Strix, von Eulers väg 4, Solna
Campus Solna
I varje organisation eller projekt kan förlitandet på skriftlig kommunikation, leda till konflikter som påverkar produktivitet och välbefinnande. I detta seminarium förklarar Andrew Hennigan hur de flesta konflikter kan undvikas med enkla tekniker.
Föreläsningar och seminarier

14 nov 2019

till
Biomedicum Seminar Hall
Campus Solna
För att uppmärksamma Världsdiabetesdagen 14 november så gästar åtta internationellt erkända forskare KI och presenterar sina senaste rön inom kopplingen diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, tarmhormoners reglering av metabolism, beta cell patogenes och circadiska rytmer och metabolism.
Se…
Konferenser och symposier
Campus Nord, Molekylär medicin och kirurgi, Integrativ fysiologi, Campus Solna, Fysiologi och farmakologi, FyFa, Integrativ Fysiologi
till
Entrén Universitetsbiblioteket, Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
Välkommen till höstens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman.
Föreläsningar och seminarier
Birger & Margareta Blombäck, BioClinicum, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Identifying and exploiting synthetic lethal interactions for cancer therapy
Föreläsningar och seminarier
Onkologi-Patologi
till
Aulan, plan 6, hiss C
Södersjukhuset
Välkommen på en föreläsning med ledande traumakirurger från Sydafrika respektive Irak, länder med stor mängd penetrerande trauma. De kommer att dela sina erfarenheter av att handlägga penetrerande trauma med begränsade resurser. Ingen föranmälan behövs, välkommen!
Föreläsningar och seminarier
Folkhälsovetenskap, Stålsby Lundborg, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
till
Annan
CARLETON GAJDUSEK var ett av 1900-talets stora genier. Han upptäckte galna kosjukan hos ett kannibalfolk på Nya Guinea. Under decennier bidrog han till att lägga grunden för dagens kunskap och forskning om prionsjukdomarna – en mellanform mellan liv och död. Gajdusek upptäckte 14 stenåldersspråk…
Föreläsningar och seminarier
MHK

15 nov 2019

till
Information om lokal meddelas senare.
Campus Solna
Den 15 november bjuder Karolinska Institutet in till EIT Health Innonvation Day, en heldag där deltagarna bl a får lära sig om "Design Thinking" och jobba tillsammans i tvärvetenskapliga team där de försöker skapa lösningar för att kunna tillgodose patienters behov.
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, våning 2, Solna
Campus Solna
Titel: Risk Factors and Health Consequences of Obsessive-Compulsive and Chronic Tic Disorders
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
till
Aulan (hiss C, plan 6)
Södersjukhuset
Wounds of war - Surgical care for civilians in low-resource settings
Disputationer
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

17 nov 2019

till
Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Konferens Spetspatienter är en helt ny mötesplats där lösningar för framtidens hälso- och sjukvård blir verklighet.
Konferenser och symposier
Lärande, Informatik, Management och Etik

18 nov 2019

Biblioteket B2:01 GKS
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The role of regulatory RNAs in skin wound healing
Halvtidskontroller
Biomedicum room D1012, Biomedicum floor 10, Solnavägen 9
Campus Solna
Speaker: to be confirmed
Host: to be confirmed
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
DA
drupal admin
2019-05-07