Publicerad: 2016-10-11 11:19 | Uppdaterad: 2024-04-08 11:24

Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

Annika Östman Wernerson forskar om molekylära mekanismer bakom olika njursjukdomar. Hon hoppas att kunskaperna ska leda till effektivare diagnostik, vård och behandling. Hon forskar även inom pedagogik, där hon studerar hur studenter hanterar och påverkas av obehagliga upplevelser under sin utbildning.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Professor Annika Östman Wernerson. Foto: Erik Flyg.

Annika Östman Wernerson forskar om vad som egentligen händer när olika njursjukdomar uppstår. Bättre kunskap om sjukdomarnas mekanismer kan leda till effektivare diagnostik och uppföljning, och även ge idéer till nya behandlingar.

– Det finns mycket att göra, säger hon. En hel del är fortfarande okänt om varför flera av våra vanliga njursjukdomar uppkommer och vi behöver bättre sätt att ställa diagnos och följa sjukdomsförloppet hos enskilda patienter så att behandlingen kan individualiseras. Hennes forskning inkluderar även studier av plantagearbetare i bland annat Centralamerika som drabbas av kronisk njursvikt.

Östman Wernerson och kollegor har initierat projekt där de noggrant kartlägger patienter som genomgår njurbiopsi och där material även tas tillvara för genuttrycksanalys.

– Projektet möjliggör systematiska studier av genaktivitet i sjuk och frisk njurvävnad, vilket relateras till morfologi och analyser i blod och urin. Nya metoder gör det möjligt att analysera genuttryck i så små material som detta rör sig om.

Läkarstudenters lärande

Ett annat spår i hennes forskning rör pedagogik. I en pågående studie undersöker hon hur läkarstudenters lärande påverkas av obehagliga upplevelser under utbildningen.

– Studenterna ställs inför många tuffa situationer i vården, som att ge svåra besked, hantera krävande patienter eller fatta beslut under tidspress, säger hon. Vi behöver bli bättre på att fånga upp studenternas erfarenheter och tala om dem. Målsättningen är att utveckla utbildningen och förbereda studenterna bättre för sin yrkesroll.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften "From Cell to Society 2016"

Mer om Annika Östman Wernerson