Publicerad: 2016-09-05 12:50 | Uppdaterad: 2024-01-17 11:02

Karolinska Institutet kommenterar Heckschers utredning av Macchiarini-ärendet

Vid en presskonferens i dag kommenterade avgående styrelseordförande Lars Leijonborg och vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright Heckschers utredning. Foto: Gunnar Ask

Kommentar: I dag överlämnades utredningen om Macchiarini-ärendet till Karolinska Institutets avgående styrelseordförande Lars Leijonborg. Granskningen, som beställts av KI:s styrelse, har letts av den tidigare ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher. Utredningen riktar allvarlig kritik mot KI:s hantering av ärendet – från rekryteringen av Paolo Macchiarini 2009 till hur hans verksamhet följdes och hur anmälningarna om oredlighet i forskning hanterades.

Genomgången föranleder också granskarna att rikta kritik mot den förvaltningskultur som finns inom KI.

Vid en presskonferens kommenterade Lars Leijonborg och KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright rapporten.

Leijonborg tackade först de fyra personer som genomfört granskningen och riktade också ett tack till dokumentärfilmaren Bosse Lindquist.

– Det är uppenbart att hans filmer var avgörande för att viktiga missförhållanden inom såväl Karolinska sjukhuset som KI kom i dagen, sa han och fortsatte:

– De som drabbats allra hårdast i denna tragiska affär är några patienter och deras anhöriga. Vi är naturligtvis djupt bedrövade att misstag på KI förorsakat lidande och död och uttrycker på starkast möjliga sätt vårt beklagande och vår ursäkt.

Leijonborg menade att utredningen ger en god bild av vad som hänt kring Paolo Macchiarini sedan 2009 och konstaterade att ”en kultur där det tycks vara acceptabelt att ibland strunta i lagar, regler, etik och moral måste naturligtvis ändras. Nu startar ett arbete för att med Heckscher-gruppens rekommendationer som utgångspunkt minimera riskerna för att något liknande händer igen”.

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet:

– KI ser allvarligt på den kritik som har kommit fram. Detta är ett fall där en lång kedja av felaktiga beslut eller avsaknad av beslut gjorde att en gästprofessor kunde bryta mot de regler och etiska principer som gäller för verksamhet inom KI. Macchiarini bär själv ett stort ansvar i detta men det är helt uppenbart att KI har brustit i sin kontroll av hur regler och rutiner efterföljs.

Hon påpekade att KI redan har påbörjat insatser för att komma till rätta med de brister som varit uppenbara efter händelsen:
• reglerna för bisysslor skärps
• stärkt rekryteringsprocessen vad gäller CV-granskning och referenstagning
• processen för hantering av misstänkt forskningsfusk har ändrats för säkra att ärenden hanteras skyndsamt, transparent och rättssäkert
• ett arbete för att utveckla och stötta en öppen kultur och det akademiska ledarskapet har påbörjats
• användning av ”visselblåsarfunktionen” har uppmuntrats
• en särskild granskning av den institution där Macchiarini var anställd har genomförts

Allt arbete har bedrivits i syfte att skapa en intern kultur som är öppen, transparent och tydliggör varje medarbetares betydelse och ansvar.

– Nu är det upp till oss att bevisa att KI är så mycket mer än Macchiarini-ärendet. Vi utbildar 6 000 studenter som är högt efterfrågade av samhället – inte minst av hälso- och sjukvården. Och vi har över 6 000 forskare, lärare och andra medarbetare som varje dag går till jobbet med målet att förbättra människors hälsa, säger Karin Dahlman-Wright.

 

Läs mer om Macchiarini-ärendet.

 

Presskonferens 5 september: Sten Heckscher presenterar den externa granskningen av Macchiarini-ärendet.

 

 

Presskonferens 5 september: Avgående styrelseordförande Lars Leijonborg och vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright kommenterar Heckschers utredning.