Deltagare till studie sökes Kan ett känt magtarmläkemedel förebygga cellförändringar vid ärftlig magtarmcancer?

Personer med ärftlig magtarmcancer av typen Lynchs syndrom går på täta regelbundna koloskopikontroller för att hitta tjocktarmscancer i tidigt skede. Syftet med den här studien är att pröva om ett känt och beprövat läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom kan förebygga att tjocktarmscancer uppstår.

Händer på en mage
Foto: Getty Images/iStockphoto

Detta är en läkemedelsstudie där läkemedlet Mesalamin/Mesalazin (Pentasa sachet 2g) prövas mot placebo (verkningslös substans) under två års tid.

I studien analyseras även tarmflora och olika markörer för cancer i blodet vid upprepade tillfällen under studiens gång. Koloskopierna utförs utifrån rutin, men extra prover från tarmslemhinnan tas också för att analysera effekter på immunsystem och cellernas utseende med eller utan behandling.

Efter behandlingstiden på två år sker uppföljning efter sex år med telefonkontakt och sedan utifrån journaler i upp till tjugo år. Koloskopikontrollerna kan du efter behandlingstiden göra på det endoskopicenter som du själv vill följas vid.
Studien bedrivs vid flera sjukhus och endoskopicenter i Sverige samt i Danmark.

Studier på läkemedlet aspirin dos 600 mg per dag har visat att detta kan förebygga cellförändringar i tarm vid Lynchs syndrom. Många kan dock inte ta en sådan dos aspirin för att de får magtarmbiverkningar (magsår) eller har risk för blödning.

Läkemedlet Mesalamin/Mesalazin liknar aspirins uppbyggnad delvis, men har inte samma typ av biverkningar. Mesalamin används vid inflammatorisk tarmsjukdom och ges då som underhållsbehandling under många år. Man har i befolkningsstudier på inflammatorisk tarmsjukdom sett att Mesalamin kan verka förebyggande mot tjocktarmscancer.

Om du är intresserad av mer information och vill delta så kontaktar du Fou-enheten på Ersta diakoni i god tid innan din årliga koloskopi. De skicka mer utförlig information per post kan även lotsa dig till kontakt med det studiecenter som är närmast.

Studiestart är just nu möjlig på Ersta sjukhus i Stockholm, Östra sjukhuset i Göteborg, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skånes universitetssjukhus i Malmö samt i Danmark.

Du behöver ha genomgått en ärftlighetsutredning för ärftlig tarmcancer med ett gentest (blodprov) som påvisat Lynchs syndrom för att delta.

Inklusion startade 2022 på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm som första studiecenter. Det går bra att gå med i studien fram till hösten 2025.

Kontaktuppgifter | Contact details

Forskningsledare för den nationella studien är docent Ann-Sofie Backman, forskargruppsledare vid institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet. Hon är också överläkare i gastroenterologi vid Ersta sjukhus och FoU-ledare vid Gastroenheten.

Information om hur du deltar i studien ges av fou-enheten@erstadiakoni.se.

Forskningshuvudman är Karolinska institutet.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.