Intern kurs och fortbildning Word-utbildning (på svenska) den 3 september kl 9

2024-09-03 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Logotyp för Microsoft Word

Kurs för dig som vill utnyttja de smarta funktionerna i Word och jobba effektivare

Kursen ges på svenska och tar tre timmar. Exempel på ämnen som kan dyka upp under kursen:

  • Jobba inte i onödan – använd formatmallar 
  • Se till att bilderna ligger kvar där du vill ha dem 
  • Tabeller och punktlistor
  • Sidor, spalter, avsnitt 
  • Referenser och fotnoter 
  • Innehållsförteckning 
  • Inställningar 
  • Hitta hjälp
  • Tips och tricks 

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla kurs och kursens datum till Birgitta Lönnerberg. Det är gratis att delta. Kursen är avsedd endast för anställda och anknutna på KI.

Om du inte får plats eller hittar något annat lämpligt kurstillfälle, skicka gärna ett mejl till Birgitta Lönnerberg, så lägger hon upp ett pass när hon fått in tillräckligt många intresserade deltagare.

Kontakt