Intern kurs och fortbildning Säkerhetskurs avseende flytande kväve på Biomedicum

2022-05-23 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Seminarierum B0313 plan 3 Biomedicum

Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds den 23 maj 2022
Kursen är obligatorisk endast för dem som behöver tillträde till kryorummen på plan 2.

Antal deltagare är begränsad på grund av kursens karaktär. Deltagare förväntas bära s.k. munskydd. Munskydd erbjuds på plats av kursledningen.

Vänligen registrera dig här

Observera att anmälan är bindande

Kontakt

Katrin Pütsep Forskare