Konferenser och symposier Precision Medicine Breast Cancer Symposium

2022-09-16 8:00 Add to iCal
Annan World Trade Center

Målet med detta symposium är precisionsmedicin idag och om tio år, med fokus på bröstcancer. Det inkluderar att förbättra vår förståelse för bröstcancerbiologi och kommer att öka vår kunskap om hur man behandlar bröstcancerpatienter. Dessutom strävar vi också efter att kommunicera den senaste utvecklingen och framtida prediktiva markörer för cancer.

Symposiet är tvärvetenskapligt, inriktat på läkare, forskare, patologer och andra som är involverade i förståelse, analys, diagnos och behandling av bröstcancer.

Du kommer att höra en framstående grupp onkologiexperter hålla banbrytande presentationer om precisionsmedicin inom bröstcancer och andra relevanta terapiprediktiva faktorer. Dessa är högaktuella frågor och de uppgifter som presenteras kommer utan tvekan att  inspirera till mycket diskussion och interaktion mellan både presentatörer och deltagare.

Vi inbjuder dig att följa med oss till Stockholm – för att bidra till detta Precision Medicine Breast Cancer Symposium och hjälpa till att främja diagnos och behandling av bröstcancer .

Program