Föreläsningar och seminarier Öppet föreläsning om Jacob Berzelius

2024-04-22 14:30 Add to iCal
Campus Solna Lärosal Peter Reichard, Biomedicum Solna väg 9

En ny utställning som skildrar livet och arbetet hos den framstående svenska vetenskapsmannen Jacob Berzelius (1779–1848) invigdes på Karolinska Institutet i december 2023. Denna föreläsning fokuserar på Berzelius och hans liv. Vänligen registrera dig nedan

Talare: Jan Trofast, teknologie doktor i organisk kemi, vetenskaplig rådgivare inom life science, kemihistorisk forskning med inriktning på J. Berzelius.

Host: Ingemar Ernberg

Ingen registrering behövs - föreläsningen är öppet till alla!

 

 

Kontakt