Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Merve Elmastas

2022-06-28 10:00 - 11:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rum DNA 5105 i Neo, Blickagången 16, Flemingsberg

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge med titeln: "Adipocyte heterogeneity – a link to insulin resistance".

Doktorand

Merve Elmastas, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Avhandlingens titel

Adipocyte heterogeneity – a link to insulin resistance.

Huvudhandledare

Niklas Mejhert, Senior forskare, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Co-supervisors

Mikael Rydén, Professor, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Patrik Ståhl, Associate Professor, Principal Investigator in scilife building, Division of Gene Technology, KTH.

Kontakt

Merve Elmastas Doktorand