Disputationer Disputation: Stina Virding

2022-06-02 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene i Neo, Blickagången 16, Campus Flemingsberg, Huddinge/Online

Välkommen att delta på Stina Virdings disputation, med titeln: "Characterization and targeting of leukemia propagating cells".

Portrait of woman.
Stina Virding, HERM. Foto: Privat

Doktorand

Stina Virding, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), institutionen för medicin, Huddinge.

Avhandlingens titel

"Characterization and targeting of leukemia propagating cells".

Huvudhandledare

Petter Woll, Assistant Professor, HERM, institutionen för medicin, Huddinge.

Bihandledare

Sten Eirik Jacobsen, Professor, HERM, institutionen för medicin, Huddinge.

Opponent

Bo Porse, Professor, Department of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.

Betygsnämnd

Jörg Cammenga, Professor, Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi, Lunds Universitet.

Susanna Cardell, Professor, Avdelningen för mikrobiologi och. immunologi, Göteborgs universitet

Tanja Lövgren, Associate Professor, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet.

Delta online

Delta på disputationen via Zoom

Mötes ID: 627 8796 1075

Kontakt