Disputationer Disputation: Helen Erlandsson

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1:87

Biological ageing and kidney transplantation

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65866424690?pwd=bjBzcGVUSHpwNTBZTzN3bTJQUDhlUT09

Huvudhandledare

Docent, Lars Wennberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Professor, Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Professor, Annette Bruchfeld
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård, och
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

MD PhD, Torbjörn Lundgren
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Fakultetsopponent

Professor, Miriam Banas
University of Regensburg
Department of Nephrology
Regensburg, Germany

Betygsnämnd

Professor, Mai-Lis Hellenius
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Avdelningen för kardiologi

Professor, Anders Christensson
Lunds universitet
Enheten för medicin-epidemiologi

Docent, Anders Fernström
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa medicin och vård

Kontakt

Helen Erlandsson Doktorand;Anknuten till Forskning