Disputationer Disputation: Göran Wålinder

2022-05-06 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller salen i Neo, Campus Flemingsberg/ Online

Välkommen till Göran Wålinders disputation med titeln "Plasma cell malignancies in Sweden: Subgroup descriptions and regional outcomes for multiple myeloma".

Doktorand

Göran Wålinder, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Avhandlingens titel

"Plasma cell malignancies in Sweden: Subgroup descriptions and regional outcomes for multiple myeloma." 

Huvudhandledare

Hareth Nahi, lektor, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Bihandledare

Jan Samuelsson, överläkare, hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Evren Alici, Senior forskare, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Opponent

Jörg Cammenga, Professor, Avdelningen för molekylär medicin och genterapi, Lunds universitet

Betygsnämnd

Martin Höglund, överläkare, institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi, Uppsala Universitet
Hans Hägglund, Adjungerad professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi, Uppsala Universitet
Eva Kimby, Professor, Hematologi, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Delta online

Länk till Zoom

Kontakt