Publicerad: 2019-11-19 11:58 | Uppdaterad: 2020-03-30 15:34

Institutionen för folkhälsovetenskap ändrar namn

Text that reads: Time for change.

Den 1 december byter institutionen för folkhälsovetenskap namn till institutionen för global folkhälsa för att tydliggöra institutionens arbete med globala frågor.

Portrait of Marie Hasselberg
Professor och prefekt Marie Hasselberg, vid institutionen som från december blir institutionen för global folkhälsa.

Marie Hasselberg, prefekt vid institutionen sedan januari 2018, har sedan början av året arbetat med att genomföra namnbytet.

– Vi har pratat om att byta namn i många år. Dels för att en stor del av vår verksamhet är inom global hälsa, men också för att många av de frågor vi jobbar med är globala.

Varför just global folkhälsa? Är inte folkhälsovetenskap i sig global?

– En relevant fråga, för man kan ju verkligen säga att folkhälsovetenskap i sig är global. Men det finns ett strategiskt ställningstagande att lyfta fram det globala. Även i relation till de globala hållbarhetsmålen, och mycket av vår forskning bidrar till att uppnå de globala målen.

Hur har arbetet gått till?

– Arbetet har tagit tid och varit mer omfattande än vi först trodde. Eftersom ingen institution på KI har bytt namn de senaste tjugo åren, fanns det ingen process att utgå från. Det innebar att förutom att formulera varför vi vill byta namn, så har vi behövt inventera alla system där vårt namn förekommer. Vi har också en projektgrupp som arbetar med kommunikationen av nya namnet.

– Vi har dock haft en lång förankringsprocess internt på institutionen, sedan nästan ett år tillbaka har vi arbetat med att informera och involvera våra medarbetare i arbetet, samlat in namnförslag och synpunkter på det slutgiltiga förslaget innan beslut.

Ska ni fira det nya namnet på något sätt?

– Vi kommer fira det nya namnet den 16 januari, med ett öppet seminarium med inbjudna talare och mingel, där vi reflekterar över institutionens historia och över framtiden för institutionen.

Kontakt för frågor

Om du har några frågor om institutionens namnbyte, kontakta sekretariat@phs.ki.se

Kontakt