Annan Välkommen till firandet av vårt nya institutionsnamn!

2020-01-16 15:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 1, Solnavägen 9 och plan 3, Widerströmska huset
Illustration of colorful fireworks on a plum background.

För att fira vårt nya institutionsnamn, bjuder vi in anställda, anknutna, studenter och inbjudna gäster till ett seminarium och ett mingel den 16 januari 2020. Ingen föranmälan krävs.

Under eventet kommer vi tillsammans att blicka tillbaka över vår historia men också reflektera över vägen framåt. Efter seminariet i Biomedicum, bjuder vi in till ett mingel i institutionens kök på plan 3 i Widerströmska huset från ca kl. 16.45.

Inbjudna talare:

Anders Gustafsson, Anna Martling, Finn Diderichsen, Göran Sterky, Clara Hellner, Anders Nordström, Asli Kulane, Anna-Clara Hollander. 

Inbjudan (enbart på engelska)

Kontakt

IM
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2020-01-16