Deltagare till studie sökes Hur tänker du kring klimatet och klimatförändringar?

Forskare vid Karolinska Institutet vill i en ny studie kartlägga svenska folkets känslor och uppfattningar kring klimatet och klimatförändringar. Syftet med studien är att öka kunskap om hur människor i Sverige påverkas känslomässigt av sina tankar kopplade till klimatet och bidra till ett bättre hållbarhetsarbete. Du som är 18 år och äldre och är bosatt i Sverige kan delta i denna studie.

Händer fyllda med vatten
Foto: Sergeyryzhov, Getty Images.

Tidigare forskning har visat att människors uppfattning om klimatförändringar kan påverka deras motivation att förändra sitt beteende. I nuläget saknas det studier som undersöker hur människor i Sverige bedömer risker och konsekvenser i samband med klimatförändringar och hur villiga de är att anpassa sin livsstil. 

Hur går studien till?

Ditt deltagande i studien innebär att du svarar på en enkät som tar ungefär 20 minuter att genomföra. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande närsomhelst.

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige.

Anmälan

För att anmäla ditt deltagande, klicka på länken nedan

Kontakt till forskare

Profile image

Tove Wahlund

Leg. psykolog, med. dr.
+46852482463

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.