Publicerad: 2019-11-19 10:12 | Uppdaterad: 2020-02-19 17:15

Hur kan universiteten arbeta med internationalisering på ett hållbart sätt?

Jennifer Valcke from UoL and her team presented the IoC-project in Gothenburg

KI:s internationaliseringsarbete presenterades vid de nationella Internationaliseringsdagarna i Göteborg 5-6 november.

Karin Röding, generaldirektör vid Universitets och Högskolerådet (UHR), inledde årets konferens med temat hållbar internationalisering och hon följdes av Pam Friedman från International Association of Universities, IAU som pratade om universitetens globala och sociala ansvar.

Internationalisering vs hållbarhet

Årets tema kan på ett sätt uppfattas som ett dilemma, vilket diskuterades i ett panelsamtal, där stort fokus lades på klimataspekten. Internationalisering på hemmaplan (IaH) och digitalisering lyftes som viktiga hållbara alternativ till fysisk mobilitet.

Årets Erasmus+ aktör

Uppsala universitet fick utmärkelsen årets Erasmus+ aktör då de dubblerat andelen utresande inom Erasmusprogrammet. I hållbarhetens tecken uppmuntrar Uppsala sina studenter att åka tåg till sin utbytesplacering i Europa och har infört ett extra stipendium för de som väljer att åka tåg. Det är ett initiativ som inspirerat flera andra universitet att följa efter, bland annat KI.

Internationalisering av utbildning vid KI

Från KI presenterade Jennifer Valcke och hennes team hur de genomfört det STINT-finansierade projektet Internationalisation of the Curriculum (IoC). En stor framgång i arbetet har varit att deltagarna i projektgruppen kommer från olika enheter inom universitetet och på så sätt kunnat bidra med olika kompetenser och nätverk för att nå ut i verksamheten. Karin Båge, Jennifer Valcke, Enheten för Utbildning och Lärande (UoL), Karen Gustafsson, Stöd för Program och Utbildningsnämnder (SPUN) och Emma Hägg från internationella kansliet (IK) berättade om det omfattande arbetet som bland annat resulterat i konkreta anvisningar och verktyg för att implementera internationalisering. Projektet avslutas i juni 2020 och då kommer mer material och resultat att presenteras. Intresset bland de andra lärosätena var stort och KIs två workshopar var välbesökta.

Andra ämnen på agendan för konferensen var virtuella utbyten och undervisning i det globala klassrummet.

Internationaliseringsdagarna arrangerades av Universitets- och högskolerådet, UHR, i Göteborg tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers. Konferensen attraheradeca 300 deltagare från Sveriges universitet och högskolor, vilket är det största antalet någonsin för denna konferens. Nästa års Internationaliseringsdagar kommer att hållas på KTH i Stockholm.

Kontakt

Emma Hägg Internationell Koordinator
+46852486117