Publicerad: 2015-10-13 10:00 | Uppdaterad: 2024-04-08 10:02

Hjärtinfarkt trots friska kranskärl

Hjärtinfarkt hos människor med friska kranskärl är betydligt vanligare än man tidigare trott. Mycket är fortfarande okänt om såväl orsaken till dessa infarkter som hur de kan diagnosticeras och behandlas. Per Tornvall, professor i kardiologi vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, vill med sin forskning ändra på det.

Professor Per Tornvall. Foto: Ulf Sirborn

Hjärtinfarkt beror inte alltid på förträngningar i kranskärlen. Per Tornvall forskar om de patienter som trots friska kranskärl drabbas av infarkt. Först på senare år har forskningen upptäckt att detta är en relativt stor patientgrupp – runt 10 procent av alla infarkter, eller 2000–3000 fall om året i Sverige.

– Ett mål med vår forskning är att utveckla diagnostiken på området, så att alla dessa patienter får rätt diagnos, säger Per Tornvall. Tidigare har min forskargrupp visat hur diagnostiken kan förbättras med magnetresonans, MR. Nu följer vi upp med en studie där vi hoppas att vi enbart utifrån MR kan ställa rätt diagnos i 70 procent av fallen. Korrekt diagnos är viktig, eftersom olika typer av hjärtinfarkt kräver olika typer av behandling.

Brustet hjärta

Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt trots friska kranskärl är så kallat brustet hjärta, takotsubo på fackspråk. Tillståndet innebär att en stor del av vänster kammare slutar arbeta och istället svullnar upp. Per Tornvalls forskargrupp studerar orsakerna till brustet hjärta och vilka risker det medför.

– Vi vet att det är förknippat med stress, men hur mekanismerna ser ut återstår att ta reda på. Nyligen har vi också inlett en studie av genetiken bakom brustet hjärta. Vi är bland annat nyfikna på om det finns skillnader när det gäller receptorer för stresshormon.

Även behandling av denna typ av infarkter omfattas av Per Tornvalls forskning. Han förbereder bland annat en nationell behandlingsstudie inom området.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften Från Cell till Samhälle 2015.

Se en film