Deltagare till studie sökes Har du Tourettes syndrom? Delta i ny studie

Tourettes syndrom och kroniska tics innebär besvärande och återkommande ofrivilliga rörelser eller ljud under minst ett års tid. Båda tillstånden förknippas med nedsatt livskvalitet. Forskare vid Karolinska Institutet genomför en studie för att testa internetförmedlad beteendeterapi mot tics och Tourettes syndrom. Personer över 18 år som besväras av dessa tillstånd är välkomna att delta.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Spiderstock,Getty Images

Kort om studien

Tourettes syndrom och kroniska tics innebär besvärande och återkommande ofrivilliga rörelser eller ljud under minst ett års tid. Båda dessa tillstånd är förknippade med en nedsatt livskvalitet. Tidigare forskning har visat att beteendeterapi kan ge bra effekt för drabbade. Forskare vill nu undersöka vilken effekt internetförmedlad beteendeterapi har för att på sikt kunna erbjuda bättre vård.

Hur går studien till?

I ett första steg kommer du att svara på ett antal digitala formulär (tar ca 20 minuter). Därefter kontaktas du för en videointervju (tar ca 90-120 minuter) där det görs en bedömning om studien passar just dig .

Du som deltar i studien slumpas till att antingen börja med internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) eller i ett stödprogram med möjlighet till kontakt med behandlare. Om du slumpas till stödprogrammet kommer du att få möjlighet att genomgå KBT efter sex månader. Alla personer som inkluderas i studien får svara på frågor digitalt varje vecka under 10 veckor. 

Vem kan delta?

För att kunna delta i projektet behöver du besväras av kroniska tics eller Tourettes syndrom och vara minst 18 år. Deltagare från hela Sverige är välkomna. Behandlingen är helt kostnadsfri. 

Anmälan

För att göra intresseanmälan klicka på länken nedan:

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.