Deltagare till studie sökes Har du PCOS och regelbunden mens? Delta i studie

Forskarna vid Karolinska Institutet vill få ökad kunskap om nyckelfunktioner hos celltyper i livmodern och hur de fungerar under reparationen efter mens. Förhoppningen är att identifiera nya mekanismer som kan användas för framtida behandlingar eller diagnos av reproduktiva hälsorubbningar. Du som är mellan 20 och 30 år som har regelbundna menstruationer och diagnosen PCOS kan delta.

dekorativ bild
Foto: Pepifoto/iStock

Vem kan delta? 

Du som är mellan 20 och 30 år som har regelbundna menstruationer och diagnosen PCOS kan delta. Du ska inte använda hormonella preventivmedel. Du får gärna bo i Stockholms län (deltagandet innebär totalt fem fysiska besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna)

Hur fungerar studien? 

  • Du donerar menstruationsblod, som samlas in med hjälp av en menskopp under de första 48 timmarna av din menstruation. 
  • Du donerar tre vävnadsprover från livmodern tagna av en gynekolog under lokalbedövning. De två första biopsierna kommer att tas inom två veckor från varandra, och den sista biopsin kommer att tas cirka tio veckor senare. 

Studien kräver totalt fem besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Som deltagare bör du ha en flexibel vardag för att kunna genomföra alla studiemoment. Varje deltagare kommer att få en ersättning på totalt 3 000 kronor samt behålla menskoppen. Du får även korrekt diagnos och information om PCOS. Ersättningen utbetalas efter utförda provtagningar och undersökningar.

Anmälan

Har du frågor om studien?

Hör av dig till kvinnoforskningsenheten.karolinska@regionstockholm.se eller ivika.palu@ki.se (forskningsläkare).

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.