Deltagare till studie sökes Har du MS och vill minska risken för fall?

Har du MS och vill delta i ett egenvårdsprogram för att förebygga fall? Personer med multipel skleros, MS, ramlar ofta och av många olika anledningar. Fall kan leda till skador, rädsla och påverka hälsan negativt. Därför är det viktigt att kunna förebygga risken för fall.

Två kvinnor går i en park. Den ena sitter i rullstol.
Foto: Getty Images

Om studien

Studiens syfte är att utvärdera om ett egenvårdsprogram kan leda till färre fall. Programmet är utvecklat i samarbete med personer med MS och vårdpersonal. 

Hur går studien till? 

Du kommer att lottas till att antingen delta i egenvårdsprogrammet eller att ingå i en kontrollgrupp. Deltagare i kontrollgruppen får skriftlig information om att förebygga fall. Deltagare i egenvårdsprogrammet får lära sig strategier för att minska risken för fall. 

Programmet omfattar åtta digitala gruppträffar. Gruppen består av cirka åtta personer med MS och leds av en utbildad gruppledare. De första sju träffarna sker varje vecka och den sista gruppträffen genomförs fyra veckor senare. Varje träff tar cirka två timmar. Mellan träffarna kommer du att få genomföra hemuppgifter på egen hand. Hemuppgifterna beräknas ta maximalt två timmar per vecka. Alla deltagare i studien kommer att en gång i veckan under ett års tid få en fråga via SMS om fall. 

När och var?

Tid: Studien startar i september 2024 

Plats: Online 

Vem kan delta i studien?

För att delta i studien ska du:

  • Ha diagnosen multipel skleros
  • Vara 18 år eller äldre
  • Ha fallit minst en gång under det senaste året
  • Kunna gå eller vara rullstolsburen men självständigt klara förflyttning mellan säng och rullstol
  • Kunna förstå och prata svenska
  • Kunna använda och ha tillgång till internet samt dator/surfplatta och mobiltelefon

Anmälan

Kontakt

Kontaktperson

Johanna Bylinder, doktorand
Tel: 070-494 52 63
E-post: farrefall-ins@ki.se

Huvudansvarig forskare

Charlotte Ytterberg, docent
Tel: 08-524 888 82

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.