Deltagare till studie sökes Har du haft hjärtinfarkt eller instabil angina och upplever hjärtrelaterad oro? Delta i en studie

Forskning visar att många patienter som har haft hjärtinfarkt eller instabil angina besväras av hjärtrelaterad oro, där man upplever oro för hjärtrelaterade symtom och exempelvis drar sig för att vara fysisk aktiv eller att resa. Många upplever exempelvis också nedstämdhet och trötthet.

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har utvecklat två internetbaserade program framtagna för dessa besvär. Du som har dessa erfarenheter är välkommen att delta i studien.

dekorativ bild
Foto: Pornchai Soda,Getty Images/iStockphoto

Kort om studien

Syftet med denna studie är att undersöka om internetbaserat psykologiskt stöd via internet leder till minskad oro, förbättrad livskvalitet och ökad fysisk aktivitet för personer som har haft hjärtinfarkt eller instabil angina.

Vem kan anmäla sig?

Studien riktar sig till dig som:

  • Har haft en hjärtinfarkt eller instabil angina för mer än 6 månader sedan
  • Besväras av hjärtrelaterad oro och/eller upplever dig begränsad i din vardag
  • Är 18 år eller äldre 

Deltagandet är kostnadsfritt och du kan vara bosatt var som helst i Sverige.

Hur går studien till?

Efter att din intresseanmälan är mottagen blir du uppringd för en telefonintervju med en sjuksköterska och därefter en psykolog. En medicinsk och psykologisk bedömning görs för att säkerställa att deltagandet är lämpligt för dig. Om inga hinder för deltagande föreligger kommer en hjärtläkare granska den sammantagna bedömningen innan beslut om deltagande i studien fattas.

Om det bedöms att studien passar dig kommer du att lottas till något av de två internetbaserade programmen.

Ditt deltagande innebär sedan att du arbetar med textmaterial via internet, gör övningar i din vardag och har kontinuerlig skriftlig kontakt med en psykolog via internet. Det internetbaserade programmet pågår i åtta veckor.

Anmälan

Kontakt

För frågor om studien Hjärtstöd vänligen kontakta Amanda Johnsson, leg. psykolog, doktorand Karolinska Institutet

Ansvarig forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.