Deltagare till studie sökes Har du eller din tvilling tvångssyndrom (OCD)?

Har du eller din tvilling tvångssyndrom (OCD)? I en studie med enäggstvillingar vill forskare vid Karolinska Institutet undersöka hur miljöfaktorer kan bidra till att man får detta tillstånd. För studien behövs tvillingpar som är enäggstvillingar och där en av tvillingarna har eller tidigare haft tvångssyndrom.

dekorativ bild
Getty Images Foto: YakovchukOlena,Getty Images/iStockphoto

Forskare vid Karolinska Institutet vill en ny studie kartlägga miljöfaktorer som bidrar till tvångssyndrom genom att undersöka enäggstvillingar där endast en av tvillingarna har eller tidigare har haft tvångssyndrom. Skillnader mellan enäggstvillingar i ett tvillingpar beror inte på generna och kan därför ge viktiga ledtrådar till vilka miljöfaktorer som kan orsaka tvångssyndrom. 

Hur går studien till?

Deltagandet består av två moment. Först sker ett studiebesök på distans. Deltagarna får ett antal frågeformulär hemskickade och deltar i en telefonintervju (1,5-2 timmar) med en psykolog om psykisk hälsa och eventuella psykiatriska symtom. Sedan kommer deltagarna på ett studiebesök på plats som omfattar en halv dag i Stockholm. Deltagarna träffar en sjuksköterska som tar ett antal prov, som blod och saliv. Därefter genomför en psykolog ett antal kognitiva tester, bland annat IQ. Vid ett senare tillfälle kommer deltagarna även att delta i en MR-undersökning. Besök i samband med detta kommer att bokas separat. 

Vem kan delta?

För studien sökes tvillingpar som är enäggstvillingar och där en av tvillingarna har eller tidigare haft tvångssyndrom. För att kunna delta i studien ska du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige. 

Ersättning

Ersättning utgår för resa, hotellövernattning och de olika undersökningar. De arbetande deltagarna får också ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Anmälan:

För att anmäla ditt intresse till studien, klicka på länken nedan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagare, kontakta projektsamordnare Elles Dias.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.