Deltagare till studie sökes Har du diabetes typ 2? Du kan delta i en studie

Närmare en halv miljon människor i Sverige lever med diabetes typ 2. Forskare vid Karolinska Institutet vill nu ta reda på orsakerna till att hjärt-kärlkomplikationer uppstår till följd av diabetes. Vuxna personer med diagnosen diabetes typ 2 är välkomna att anmäla sig till studien.

Kvinna med diabetes
Foto: filmstudio, Getty images

Tidigare forskning har visat att personer med diabetes typ 2 löper högre risk än andra att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskare vid Karolinska Institutet har nyligen visat att de röda blodkropparna förutom deras betydelse för transport av syre till kroppens olika vävnader även har en viktig roll i regleringen av blodkärlsfunktionen. De röda blodkropparna har förmågan att stimulera vidgning av blodkärlen men vid diabetes typ 2 kan de även ha en skadlig effekt på blodkärlsväggen.

I denna studie vill forskarna ta fram en ny kunskap om samband mellan diabetes typ 2, blodkärlsfunktion och hjärt-kärlsjukdomar. Förhoppningen är att studieresultatet ska bidra till ökad kännedom om risker för hjärt-kärlsjukdomar bland personer med diabetes typ 2.

Hur går studien till?

Först blir du kontaktad för en bedömningsintervju. Om du bedöms som lämplig för studien bjuds du in till mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att lämna ett blodprov. Blodprovet tas från ett ytligt kärl i armvecket. Blodproverna används för analys av blodsocker, insulin och blodfetter. Dessutom samlas röda blodkroppar för analys av deras funktion.

Vem kan delta?

Personer som är över 18 år med diagnosen diabetes typ 2 är välkomna att anmäla sig till studien.

Anmälan

För att anmäla dig till studien vänligen kontakta studiekoordinator David Ersgård genom e-post: hjartforskning.karolinska@regionstockholm.se  Skriv gärna ditt telefonnummer som ska användas vid fortsatt kontakt kring studien. 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.