Deltagare till studie sökes Har du astma och känner dig orolig eller hindrad i vardagen?

I Mantra-studierna undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska oro och vardagliga hinder relaterat till astma. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT för att kunna erbjuda tillgång till god behandling.

Kvinna som håller astmainhalator för att använda i vintertid
Foto: AntonioGuillem,Getty Images/iStockphoto

Personer över 18 år som känner oro eller hinder i vardagen på grund av sin astma kan delta i studien. Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro.

Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma, oro och stress. I den här studien lottas alla till att antingen få starta behandlingen omedelbart, eller till att få behandlingen efter 4 månader. Under tiden besvarar man frågor.

Läs mer om studien på sidan "MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro"

Anmälan

Kontaktperson

Profile image

Marianne Bonnert

Adjungerad Adjunkt

Ansvarig forskare

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor/Överläkare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.