Deltagare till studie sökes Har ditt barn symtom på OCD? Eller finns det OCD i familjen?

Välkommen att delta i en studie vid Karolinska Institutet där man undersöker resultatet av att ge förebyggande insatser till föräldrar.

man med liten pojke i knät framför dator
Foto: pixdeluxe,Getty Images

Tvångssyndrom (OCD) debuterar oftast under barndomen. I en ny studie vill forskare vid Karolinska Institutet utvärdera ett digitalt föräldraprogram i familjer där ett barn antingen har milda symtom på OCD, men som inte begränsar barnet i vardagen, eller där det sedan tidigare finns minst en förälder eller syskon som någon gång haft OCD. Symtom på OCD kan till exempel handla om att vara rädd för att bli sjuk eller att något jobbigt ska inträffa, att tvätta händerna extra mycket, kontrollera eller arrangera saker eller ställa frågor till andra. Det kan också vara att undvika ställen eller saker som gör att man blir rädd. Syftet med studien är att undersöka är om föräldrainsatsen kan minska risken för att barn utvecklar OCD.

Hur går studien till?

Efter en inledande intervju, får de föräldrar som deltar i studien arbeta med ett program på internet under fyra veckor. . I det digitala programmet kommer föräldrarna få lära sig mer om hur man kan stötta sitt barn i olika situationer och hur problem med OCD kan förebyggas.  För att kunna utvärdera resultaten av programmet kommer en förälder att få fylla i frågeformulär och göra en telefonintervju efter 6 och 12 månader. Några av de deltagande föräldrarna kommer även tillfrågas om att delta i en kvalitativ intervju efter att ha genomfört programmet.

Vem kan delta?

I denna studie söker vi föräldrar till barn mellan 5 och 12 år, där barnet antingen har milda symtom på OCD och/eller har en förälder eller syskon som själv har haft OCD. Studien är öppen för familjer i hela Sverige och det är kostnadsfritt att delta.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller ditt deltagande, kontakta ansvarig forskare Kristina Aspvall: 

E-post: kristina.aspvall@ki.se, telefonnummer: 070-190 38 75

 

Profile image

Kristina Aspvall

Postdoktor
+46852483387
Institutionen för klinisk neurovetenskap

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.