Deltagare till studie sökes Har ditt barn svårt att säga vissa ljud? Är hen mellan 4 och 7 år? I så fall kan hen medverka i TEFLON!

I forskningsprojektet TEFLON utvecklar forskare ett app-baserat spel som kan vara till hjälp för barn som behöver träna på sitt tal.

Barn som ritar, kritor i förgrunden
Photo by Aaron Burden on Unsplash Foto: Photo by Aaron Burden on Unsplash

Vad innebär det att medverka i TEFLON?

  • Barnet träffar en logoped i projektet för att titta på bilder och säga ord.
  • Barnets föräldrar fyller i en digital enkät

Om barnet redan träffar logoped, så påverkas inte den behandlingen.

Kontaktuppgifter

Till TEFLON-projektets hemsida
 

Profile image

Sofia Strömbergsson

Ansvarig forskare

TEFLON är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Aalto universitetet, Tampere universitet, Oslo universitet och NTNU i Trondheim.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.