Deltagare till studie sökes Har din tonåring svårt att hantera känslor?

Många barn och ungdomar i Sverige idag känner sig ledsna, arga eller oroliga. Efterfrågan på behandling är stor, men det är svårt att få tillgång till den. Forskare vid Karolinska Institutet genomför en studie med syfte att förbättra mental hälsa hos ungdomar och hjälpa dem att hantera känslor. Barn och ungdomar mellan 12 och 17 år som mår psykiskt dåligt och deras föräldrar är välkomna att delta.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Antonio Guillem,Getty Images/iStockphoto

Kort om studien

Denna studie riktar sig till ungdomar mellan 12-17 år som har psykisk ohälsa och deras föräldrar. Forskare vill jämföra två olika sätt att behandla och minska psykisk ohälsa. Studien görs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Gustavsbergs vårdcentral, Region Stockholm, Region Skåne och Region Östergötland. Ungdomar och deras föräldrar i hela Sverige är välkomna att delta. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Hur går studien till

Först blir man uppringd av forskningspersonal för ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet sker antingen digitalt eller på mottagning och syftar till att se om den här insatsen passar er. De deltagare som efter bedömningssamtalet bedöms kunna bli hjälpta av behandlingen och inte är i behov av annan behandling kommer att erbjudas att delta i studien. Om insatsen bedömts passa er kommer kommer ni att lottas till en av två behandlingar.

Studien är en sex veckor lång behandling med sex olika avsnitt som genomförs på en digital behandlingsplattform. I båda behandlingarna har du som ungdom och din förälder regelbunden kontakt med behandlare via en meddelandefunktion över internet (minst en gång i veckan) och under behandlingen kommer ni även träffa er behandlare på ett digitalt vårdbesök. Föräldrar erbjuds en digital föräldrakurs parallellt som också består av sex avsnitt. Varje vecka kommer du och din förälder läsa texter, göra uppgifter och få hemuppgifter som ska utföras dagligen. 

Vem kan anmäla sig till studien?

Forskare söker dig som:

  • är mellan 12 och 17 år och önskar få vård/hjälp för psykisk ohälsa
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till dator med internetanslutning
  • har minst en förälder som vill delta i föräldrakursen

Anmälan till studien

OBS: Just nu går det inte att anmäla sig till studien då behandlingarna uppdateras. Vi kommer öppna för anmälningar till hösten 2023. Det går att skriva upp sig på väntelista innan dess. Vi kommer inte kontakta de som står på väntelistan nu utan senast augusti 2023. Tack för ditt intresse!

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta oss på e-post: poetstudien.slso@regionstockholm.se

Vill du läsa mer om studien?

Besök studiens webbsida https://poetstudien.com/ för mer information. 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på: dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.