Publicerad: 2022-10-13 13:55 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:58

Hans upptäckt sprider ljus över MS

Gonçalo Castelo Branco forskar om de celler som producerar den nödvändiga isoleringen runt våra nervceller. Han har gjort en oväntad upptäckt som kan hjälpa till att förklara hur MS uppstår och i förlängningen leda till nya behandlingar.

Gonçalo Castelo-Branco framför Aula Medica
Gonçalo Castelo-Branco forskar om vilken roll oligodendrocyter har vid MS. Foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om sjukdomen multipel skleros, MS, och en särskild typ av celler, så kallade oligodendrocyter, som är viktiga i denna sjukdom. Vid MS angriper immunförsvaret ämnet myelin, som är isoleringsmaterialet runt våra nervtrådar. Oligodendrocyterna är celler som producerar myelin.

Vad har du upptäckt?

– Mycket av vår forskning har handlat om att noggrant beskriva oligodendrocyter och hur de utvecklas från förstadier till mogna celler. 2018 upptäckte vi att vid MS får oligodendrocyter vissa egenskaper som immunceller har, vilket förvånade oss. Vi har sett att de kan kommunicera med och aktivera immunförsvarets T-celler. Detta var helt oväntat och har delvis fört vår forskning i en ny riktning. Eftersom MS är en autoimmun sjukdom där de exakta mekanismerna inte är kända än, så kan vår upptäckt vara relevant för att förstå både hur sjukdomen uppstår och vad som driver dess utveckling.

– Vi är särskilt intresserade av att studera oligodendrocyternas epigenetik – alltså den nivå som styr hur informationen i gener blir läst och översatt till mRNA och senare till protein. En viktig del i våra framsteg är att vi kunnat föra in ny molekylärbiologisk teknisk i vår forskning. Dit hör inte minst singelcellanalys som gett oss en detaljerad bild av hur enskilda oligodendrocyter beter sig. Vi kommer att fortsätta involvera nya tekniker, som till exempel spatialtranskriptomik och spatialepigenomik.

Vad hoppas du på lång sikt?

– Den stora frågan som jag vill besvara är vilken roll oligodendrocyter har vid MS. Jag hoppas också att vi genom att besvara den kan bidra till nya behandlingar, särskilt för sjukdomens senare, progressiva fas som det idag saknas effektiva läkemedel för. Det har också visat sig att oligodendrocyter är mer involverade vid Parkinson och Alzheimer än man tidigare trott, så jag hoppas att vår forskning kan komma till nytta även på de områdena.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Gonçalo Castelo Branco

Professor i gliacellsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Gonçalo Castelo Branco är född i Cantanhede, Portugal, 1976. Han är utbildad i biokemi vid University of Coimbra med examen 1999 och disputerade vid KI 2005. Han gjorde postdocs vid KI 2005-2008 och vid Gurdon Institute, Storbritannien, 2009-2012.

Castelo Branco återvände till KI och började bygga upp en forskargrupp 2012. Han blev docent 2016. 2019 belönades han med Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning Jubileumspriset och 2021 med både Göran Gustafssonpriset i medicin och Eric K Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Gonçalo Castelo Branco har anställts som professor i gliacellsbiologi vid Karolinska Institutet från 1 november 2021.

Se en film med Gonçalo Castelo Branco