Publicerad: 2019-10-11 11:35 | Uppdaterad: 2019-10-11 16:14

Hans Rosling ger namn åt nytt center i Washington

Bill Gates and Hans Rosling shaking hands

University of Washington i Seattle, USA, har beslutat att en kommande byggnad på campus för internationell hälsa ska namnges efter framlidne KI-professorn Hans Rosling. Centret bekostas främst av medel från Bill och Melinda Gates stiftelse och beräknas stå klart hösten 2020.

University of Washington startade 2016 sitt Population Health Initiative, ett tvärvetenskapligt samarbete för att skapa större förståelse och lösningar för globala folkhälsoutmaningar. Bill & Melinda Gates Foundation donerade i oktober 210 miljoner dollar till en byggnad som bland annat ska hysa folkhälsoinitiativet. Också staten Washington och universitetet självt har bidragit finansiellt. Byggnaden kommer att kosta totalt 230 miljoner dollar och kommer att erbjuda cirka 27 000 m2 yta.

Igår kväll, svensk tid, fattade universitetsstyrelsen beslutet att byggnaden ska heta ”The Hans Rosling Center for Population Health”.

– På Karolinska Institutet är vi stolta och hedrade över beslutet, säger rektor Ole Petter Ottersen. Hans Rosling brann verkligen för en faktabaserad världsbild och jag är övertygad om att det nya centret kommer att bidra till det globala hälsoarbetet i samma anda och med samma genomslag som Hans Rosling gjorde.

Hans Rosling, som avled 2017, var professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Han fick sitt internationella genombrott 2006 med ett TED-talk betitlat ”The best statistics you´ve never seen”, ett föredrag som idag visats fler än 14 miljoner gånger.  Han startade stiftelsen Gapminder tillsammans med sin son Ola Rosling och svärdotter Anna Rosling Rönnlund. Hans postumt utgivna bok ”Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå världen” delas ut som gåva till alla amerikanska studenter som tar examen, ett initiativ bekostat av Microsoft-grundaren Bill Gates.

– Med kraftfulla data och eleganta illustrationer lärde Hans världen att mänskligheten blir bättre, säger Bill Gates i ett pressmeddelande från University of Washington. Han visade hur långt världen faktiskt kommit när det gäller att ta hand om de fattigaste. Hans Rosling är en av de viktigaste inspiratörerna till hur jag tänker – och pratar om – vår stiftelses arbete idag.

Bill Gates och hans hustru Melinda Gates utnämndes till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2008. Paret fick hedersdoktoraten för sitt globala folkhälsoarbete genom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation.

Hans Rosling Center for Population Health kommer att hysa University of Washingtons Department of Global Health, the Institute for Health Metrics and Evaluation, delar av The School of Public Health samt the Population Health Initiative. Byggnaden är också konstruerad för att vara en central samlingsplats för kollegier, institutioner, centra, forskare och studenter från hela universitetet liksom externa parter, för att identifiera och samarbeta i projekt relaterade till folkhälsa.