Publicerad: 2015-10-15 11:38 | Uppdaterad: 2024-03-06 21:57

Han vill hitta sårbarheten hos cancer

Jiří Bártek, professor i cancerbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, forskar om de kontrollsystem som övervakar celldelningen i våra kroppar. Dessa system ska dels se till att delningen sker i rätt takt, dels kontrollera kvaliteten vid kopieringen av DNA. Brister i dessa kontroller kan leda till cancer, och påverkar också bland annat åldrande och immunförsvar.

Professor Jiří Bártek. Foto: Ulf Sirborn

Att celler kontinuerligt delar sig i våra kroppar är en förutsättning för att vi ska fortsätta leva. Men delningen är en komplex och ömtålig process där allvarliga fel kan uppstå. Jiří Bárteks forskning handlar om de olika kontrollsystem som cellen har för att undvika sådana skador.

– En aspekt är kontrollen av hur ofta cellerna delar sig, säger Jiri Bartek. Börjar de dela sig i en okontrollerad takt så har en cancer uppstått. En annan aspekt är kontrollen av genomkvalitet vid celldelningen. När DNA kopieras är det viktigt att kopian blir så lik originalet som möjligt. Kopieringsskador på DNA kan både leda till cancer och till annan ohälsa. Hur fort vi åldras och hur väl vårt immunförsvar fungerar beror bland annat på hur väl vårt DNA klarat sig från kopieringsskador.

Nya mål för cancerbehandlingar

Jiří Bártek hoppas att forskningen bland annat ska leda till upptäckten av nya mål för cancerbehandlingar. Hans grupp har nyligen publicerat ett sådant förslag.

– När vi lär oss mer om vad som skiljer cancerceller från vanliga celler ökar också chanserna att upptäcka mekanismer som cancercellerna är särskilt beroende av, säger han. Då har man hittat en sårbarhet hos cancern, något som en behandling skulle kunna angripa.

Ett annat forskningsspår för Bártek är biomarkörer som kliniskt verktyg för val av cancerbehandling.

– Det är viktigt att cancerpatienter snabbt får rätt behandling, men ofta finns en rad olika behandlingar, som är olika bra för olika patienter. Test som kan förutsäga vilken behandling som kommer att vara effektiv är därför värdefulla, säger Bártek.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften "Från Cell till Samhälle 2015".