Publicerad: 2021-10-12 15:49 | Uppdaterad: 2024-04-04 15:51

Han forskar för säkrare graviditeter och förlossningar

Olof Stephansson forskar om risker för mor och barn under graviditet och förlossning. Han har bland annat kunnat ge lugnande besked om risker kopplade till fetmakirurgi, antidepressiva läkemedel och covidsmitta vid graviditet.

Professor Olof Stephansson
Olof Stephansson är professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi. Foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

– Mitt mål som både läkare och forskare är att göra graviditet och förlossning säkrare för mamma och barn. I Sverige har vi en stark tradition på detta område och generellt låga risker vid de flesta graviditeter och förlossningar. Men för vissa patientgrupper är riskerna betydligt högre och vår forskning fokuserar framför allt på dessa kvinnor. Vi forskar också om vilka läkemedel som är säkra att ta under graviditet.

Hur forskar ni?

– Vi ägnar oss framför allt åt epidemiologisk forskning baserad på nationella hälsoregister, vårdens kvalitetsregister, som Graviditetsregistret, samt data från elektroniska journalsystem. I Sverige och Skandinavien har vi unikt goda förutsättningar för den här typen av forskning. Det utvecklas också allt bättre statistiska metoder med vars hjälp vi kan få våra registerdata att bli ganska lika randomiserade studier.

– Riskfaktorer som vi undersöker är bland annat kroniska sjukdomar som diabetes och reumatism, högre ålder på föräldrar samt fetma och fetmakirurgi. Vi har visat att fetmakirurgi generellt innebär klart lägre risker för både mor och barn jämfört med om mamman inte gått ner i vikt. I Sverige föds mer än 1000 barn om året av kvinnor som genomgått fetmakirurgi, så jag räknar det som ett av våra viktigaste fynd.

Vad har ni mer upptäckt?

— Ett annat fynd som har stor betydelse för många gravida är att vi visat att antidepressiva så kallade SSRI-läkemedel är säkra att ta under graviditet. Jag är också stolt över att vi relativt tidigt under pandemin kunde klargöra riskerna före och efter förlossning för barn till covidsmittade, gravida kvinnor. Det fanns då en stor oro, och förslag om ganska drastiska åtgärder som att sätta igång förlossningen i förväg, avråda från att amma eller att skilja mor och barn efter förlossning. Vi kunde visa att riskerna, om mamman inte hade svår covidsjukdom, var så låga att inget av detta var motiverat.

Om Olof Stephansson

Professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi vid institutionen för medicin, Solna

Olof Stephansson är född i Uppsala 1966. Han tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1995 och disputerade vid KI 2002. Efter postdoc vid KI 2007–2009 blev Stephansson docent 2010. 2015–2016 var han gästforskare vid University of California, Berkeley, USA. 2016 blev han senior forskare vid KI.

Som kliniker började Stephansson som underläkare vid Södersjukhuset 1997–1998 och har sedan 2002 främst varit verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset där han idag är överläkare. Han blev specialist i obstetrik och gynekologi 2007. Åren 2010–2012 var han överläkare på Visby lasarett.

Olof Stephansson har anställts som professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi vid Karolinska Institutet från 1 juli 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Olof Stephansson