Deltagare till studie sökes Friska kvinnor 35-50 år sökes till studie om käkmuskelsmärta

Visste du att cirka 10-15 procent av människor i Sverige lever med långvarig käkmuskelsmärta? Majoriteten av dessa är kvinnor. Kunskapen kring tillståndet är begränsad och det är oklart hur smärtan uppkommer.

Bilden visar en kvinna som har smärta i käken. Hon håller en kylklamp mot sin högra kind och blundar av smärtan.
Foto: Pixabay

Forskare vid Karolinska Institutet undersöker hur käkmuskelsmärta uppstår genom att jämföra biomarkörer i mikrobiopsier från tuggmuskeln hos patienter med långvarig käkmuskelsmärta och friska forskningspersoner.
Nu söker vi friska forskningspersoner till denna studie. 

Så här går det till

Deltagande inkluderar ett besök om ca 1,5 timme där du fyller i ett frågeformulär och en klinisk undersökning görs. Härefter tas 3-4 mikrobiopsier från en käkmuskel. 
 

Ersättning utgår. Studien har alla tillstånd som krävs.

Vill du anmäla dig eller har frågor? Varmt välkommen att kontakta Malin Ernberg.

Profile image

Malin Ernberg

Professor/Övertandläkare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.