Publicerad: 2021-08-23 16:55 | Uppdaterad: 2021-08-23 16:55

Förvaltningsrätten i Uppsala upphävde beslut om oredlighet i forskning

Förvaltningsrätten i Uppsala beslutade i dag att upphäva beslutet av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof), att tidigare prorektor vid Karolinska Institutet, Karin Dahlman-Wright, gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Förvaltningsrätten gör en annan bedömning än nämnden och finner att hon inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de fyra vetenskapliga artiklar som granskats. Npof:s beslut fattades 4 september 2020 och var baserad på den nya lagstiftning (lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning) som infördes 1 januari 2020. Beslutet överklagades av Karin Dahlman-Wright till förvaltningsrätten, som nu alltså kommit med sin dom.

Med hänvisning till att också domen från förvaltningsrätten kan överklagas, och att domen därmed ännu inte vunnit laga kraft, avstår Karolinska Institutet från att ge några kommentarer.