Publicerad: 2020-09-10 13:21 | Uppdaterad: 2020-09-10 15:26

Beslut i ärende om oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har i ett beslut som offentliggjordes sent igår (9 september) funnit att Karolinska Institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning när det gäller fyra artiklar. Artiklarna publicerades under åren 2013-2016.

Eftersom beslutet kan överklagas har det ännu inte vunnit laga kraft och Karolinska Institutet kommer därför inte att kommentera det.