Publicerad: 2021-10-05 08:31 | Uppdaterad: 2022-07-27 14:43

FORTE delar ut närmare 48 miljoner till tio forskare vid NVS

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

NVS gratulerar dem alla!

Johan Fritzell, avdelningen ARC, får 446 400 kr i nätverksbidrag för SIA nätverket - Åldrande och social ojämlikhet.

David Moulaee Conradsson, avdelningen för fysioterapi, får 5 970 000 kr i juniorforskarbidrag för projektet ”Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? Utvärdering av en digital lösning för förbättrad kardiovaskulär hälsa och välmående”.

Amaia Calderón Larrañaga, avdelningen ARC, får 4 950 000 i projektbidrag för projektet ”Äldre personers bidrag inom informell omsorg: trender, profiler och hälsokonsekvenser”.

Pär Schön, avdelningen ARC, får 3 620 000 kr i projektbidrag för ”Kvarboendet – från politik till praktik. Konsekvenser av den svenska äldreomsorgens avinstitutionalisering för äldre personer och deras anhöriga”.

Annika Sköld, avdelningen för arbetsterapi, får 4 392 000 kr o projektbidrag (Forskning om funktionshinder 2021) för projektet ”Hur kan behov av hälsa och aktivitet säkerställas för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd enligt LSS, utifrån erfarenheter av Covid -19 pandemin?”.

Anna-Karin Welmer, avdelningen för fysioterapi samt ARC, får 5 880 000 kr i projektbidrag  (Vård och omsorg i samverkan) för projektet ”Att förebygga funktionsnedsättning hos äldre personer som inkommit akut till sjukhus – effekt och processutvärdering av en vårdövergångsintervention”.

Elisabeth Rydwik, avdelningen för fysioterapi, får 5 993 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet ”Re@home - Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design”.

Davide Liborio Vetrano, avdelningen ARC, får 5 930 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet ”Förändring av vårdbehov och vårdövergångar efter 60 års ålder: samspel mellan individers skörhet, deras miljö och personliga perspektiv”.

Charlotte Ytterberg, avdelningen för fysioterapi, får 4 472 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet ”Implementering och utvärdering av en koordinerad vårdövergång med fokus på förståelse av hälsoinformation för äldre personer med stroke”.

Weili Xu, avdelningen ARC, får 5 990 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet ”Att förstå de komplexa och fortskridande vårdbehoven hos äldre med kognitiva störningar, för att kunna tillgodose individualiserad och väl tidsanpassad vård och omsorg”.