Publicerad: 2014-10-14 15:22 | Uppdaterad: 2024-04-04 15:24

Försöker skapa återskapande förmågor

Salamandern är mästare på att återskapa kroppsdelar, såväl förlorade extremiteter som delar av hjärta och hjärna. András Simon, professor i cell- och molekylärbiologi, vill förstå hur det går till. Kunskapen kan leda till nya behandlingar för allt från sårläkning till Parkinson.

Professor András Simon. Foto: Ulf Sirborn

Många djur har imponerande regenerativa förmågor, men bland ryggradsdjur står salamandern i en klass för sig. Den läker inre och yttre skador utan ärr, döda hjärnceller ersätts med nya, och förlorade armar och ben växer ut på nytt. Tänk om vi kunde lära oss att härma den återskapande förmågan! András Simon menar att det finns goda förutsättningar.

– Det är förstås avlägset att få en hel arm att växa ut på nytt, men till exempel sårläkning utan ärr skulle kunna bli verklighet mycket tidigare, säger han.

Ett av András Simons viktigaste forskningsfynd gäller hur sala­mandrar med Parkinsonliknande skador reglerar nybildning av de dopaminproducerande hjärnceller som dör vid sjukdomen.

– Nu fortsätter vi och ser om vi kan få möss att ge ett liknande regenerativt svar. Det måste inte alls vara fullständigt för att bli kli-niskt betydelsefullt. Kan du bara ersätta några procent av en Parkinsonpatients förlorade celler så kan det innebära viktiga förbättringar.

Utvecklas baklänges

Andra, ännu opublicerade fynd från Simons forskargrupp, handlar om hur specialiserade celler hos salamandern vid behov utvecklas ”baklänges” och blir stamceller.

– Vi har upptäckt att de går igenom en nära-döden-upplevelse för att föryngras. Genom att aktivera cellernas program för celldöd, men sedan stoppa processen i sista sekund, skapar salamandrarna nya stamceller. Den processen har vi lyckats återskapa in vitro med både salamander- och musceller. Vi har också sett att de nya stamcellerna kunde reparera muskelskador hos möss. För oss är det här ett väldigt intressant spår som vi nu fortsätter att utforska, säger András Simon.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i  skriften Från Cell till Samhälle 2014.

Mer läsning