Deltagare till studie sökes Forskningspersoner till studie om mekanismer bakom muskelsmärta sökes

Vi söker kvinnor och män, i åldrarna 18–40 år, för deltagande i en studie om tryptofan-metabolismen hos patienter med långvarig muskelsmärta.

Dekorativ bild.
Person med värk. Foto: Getty Images

Studien genomförs vid institutionen för odontologi i Huddinge i samarbete med Eastmaninstitutet och institutionerna för klinisk neurovetenskap och fysiologi och farmakologi. Forskningspersoner får ekonomisk ersättning för sitt deltagande.

Deltagande i studien innebär ETT besök, på ca 4 timmar, där du fyller i ett frågeformulär och genomgår en klinisk undersökning av käkmusklerna. Därefter utförs intramuskulär mikrodialys (en slags provtagning) i käkmuskeln för att undersöka frisättningen av olika metaboliter.

Kontakt

För mer ingående och skriftlig information kontakta:

Golnaz Barjandi

Klinisk handledare

Ansvarig forskare

Malin Ernberg, professor och övertandläkare.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.