Deltagare till studie sökes Forskningspersoner till studie om mekanismer bakom muskelsmärta sökes

Var femte person i Europa besväras av långvarig smärta. Vanligaste variant av detta besvär är långvarig muskelsmärta. De som drabbas oftast är kvinnor. Forskare vid Karolinska Institutet vill kartlägga och undersöka de faktorer som kan orsaka långvarig muskelsmärta. Kvinnor mellan 18 och 65 år med fibromyalgi och/eller smärta från käkmusklerna samt friska kvinnor sökes till detta projekt.

Dekorativ bild.
Person med värk. Foto: Getty Images

Kort om studien

I tidigare studier har forskare hittat förändrade nivåer av vissa smärtframkallande ämnen (så kallade biomarkörer)  i saliv- och blodprov från personer med långvarig smärta, i jämförelse med individer som inte led av smärta.

Syftet med detta forskningsprojekt är att vidare studera inflammations-relaterade biomarkörer som kan orsaka långvarig muskelsmärta. En ökad kunskap om de mekanismer som ligger till grund för långvarig smärta kan i framtiden hjälpa förbättra diagnostik och behandlingen av dessa individer.

Studien genomförs vid institutionen för odontologi i Huddinge i samarbete med Eastmaninstitutet och institutionerna för klinisk neurovetenskap och fysiologi och farmakologi. 

Hur går studien till?

Deltagande i studien innebär ett besök, på ca en timme, där du fyller i ett frågeformulär och genomgår en klinisk undersökning av käkmusklerna. Därefter tas ett blod- och salivprov för att undersöka olika biomarkörer. Ekonomisk ersättning utgår.

Vem kan delta?

Kvinnor mellan 18 och 65 år som är diagnostiserade med fibromyalgi och/eller smärta från käkmuskler är välkomna att delta. 

Friska kvinnor är välkomna att delta i denna studie som kontrollpersoner. 

Anmälan

Kontakt till forskare

 

Profile image

Malin Ernberg

Professor/Övertandläkare
Profile image

Golnaz Barjandi

Doktorand;ST-Tandläkare

Hajer Jasim

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.