Publicerad: 2020-04-02 10:12 | Uppdaterad: 2022-03-25 13:43

Forskningslaboratorier som används inom ramen för NextGenNK omdisponeras för att möjliggöra covid-19 forskning

I rådande läge har delar av de moderna forskningslaboratorier som disponeras inom ramen för NextGenNK vid ANA Futura, KI, omdisponerats för att kunna möjliggöra omedelbart prioriterad covid-19 forskning.

Detta påverkar inte forskningen inom NextGenNK, men det är viktigt i rådande läge att även NextGenNKs lokaler och utrustning kan ställas till förfogande för akut förestående covid-19 forskning, i ett läge där ett omedelbart samhälleligt behov finns.

Detta gäller framför allt på lokaler på plan 7, ANA Futura. Under en period av ett antal månader har Hans-Gustaf Ljunggren tagit på sig ansvaret att koordinera samarbete mellan parterna Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet också inom området covid-19. Detta utöver ansvaret för ledning av NextGenNK, där både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är parter. 

Contact person: Carin Dahlberg, Scientific coordinator