Publicerad: 2016-10-17 14:21 | Uppdaterad: 2024-02-26 14:25

Forskning om arbetets innehåll och villkor för ett hållbart arbetsliv

Maria Albin forskar om hur miljön vi arbetar och lever i påverkar vår hälsa. Särskilt intresserar hon sig för frågor om hållbart arbetsliv – vad som krävs av arbetets innehåll och villkor för att människor ska kunna fortsätta att må bra i sitt arbete.

Professor Maria Albin. Foto: Ulf Sirborn
Professor Maria Albin. Foto: Ulf Sirborn

Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Institutet för miljömedicin

Vi lever i genomsnitt längre, och får fler friska år, men den ökande hälsan fördelas inte jämnt i samhället. Den positiva utvecklingen gäller framför allt socioekonomiskt starka grupper, med utbildning och pengar.

–För kvinnor med enbart grundskoleutbildning syns nästan ingen förbättring alls, säger Maria Albin. Vi ser en ökande ojämlikhet i hälsa i samhället.

Maria Albin forskar om vad som orsakar denna klyfta och hur den kan minskas. En viktig aspekt är frågor om hur arbetets innehåll och villkor kan förändras för att inte slita ut människor.

– Vi behöver pensionssystem som inte skapar konflikter mellan hälsa och försörjning och vi behöver kunna skifta arbetsuppgifter när vi blir äldre, i synnerhet i fysiskt eller mentalt påfrestande yrken, säger hon.

I ett projekt har Maria Albins medarbetare intervjuat äldre i arbetslivet, och deras chefer. Båda parter är generellt mycket positiva. De som arbetar efter att de fyllt 65 år motiverar sitt beslut med att de känner att de gör något meningsfullt och bidrar i samhället. Deras arbetsledare berömmer å sin sida de äldres erfarenhet och kompetens, och framhåller även att de bidrar till god stämning på arbetsplatsen.

Maria Albin forskar också om miljöfaktorer utanför arbetslivet – bland annat om hur vi påverkas av närhet till ”blå” faktorer, det vill säga när vattendrag, sjöar och hav.

En fråga som särskilt engagerar henne är kunskapsspridning och dialog med det omgivande samhället. Hon är bland annat ledamot i regeringens kommission för jämlik hälsa.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society 2016".

 

Se en film